Miễn thuế và phí đối với trường hợp bố mẹ tặng cho bất động sản cho con

Miễn thuế và phí đối với trường hợp bố mẹ tặng cho bất động sản cho con

Miễn thuế và phí đối với trường hợp bố mẹ tặng cho bất động sản cho con

Nhận tặng cho những loại tài sản có giá trị lớn thì việc nộp thuế,phí đó là quy định của pháp luật. Nhất là những tài sản như bất động sản. Tuy nhiên, có một quan hệ tặng cho đặc biệt, mà khi đó, khi tặng cho nhà đất, chủ thể sẽ không phải nộp thuế mà được miễn thuế, phí vào ngân sách nhà nước. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 Thông

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự