Miễn thuế và phí đối với trường hợp bố mẹ tặng cho bất động sản cho con

bởi Luật Sư X
Miễn thuế và phí đối với trường hợp bố mẹ tặng cho bất động sản cho con

Nhận tặng cho những loại tài sản có giá trị lớn thì việc nộp thuế,phí đó là quy định của pháp luật. Nhất là những tài sản như bất động sản. Tuy nhiên, có một quan hệ tặng cho đặc biệt, mà khi đó, khi tặng cho nhà đất, chủ thể sẽ không phải nộp thuế mà được miễn thuế, phí vào ngân sách nhà nước. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
 • Thông tư 111/2013/TT-BTC
 • Thông tư 301/2016/TT-BTC

Nội dung tư vấn:

1. Nhận quà tặng là nhà đất, người nhận phải nộp thuế. 

Nộp thuế thu nhập cá nhân:

Thuế là khoản thu chiếm hơn 80% ngân sách nhà nước, việc nộp thuế vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm góp một phần sức lực vào xây dựng đất nước. Thu nhập càng cao, phần thuế phải cũng theo đó sẽ nhiều. Trong đó, đối với cá nhân, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế cơ bản nhất đánh vào thu nhập của chính cá nhân đó. Theo đó, các khoản thu nhập của một cá nhân đều là đối tượng chịu loại thuế này, trong đó có cả tài sản tặng cho. Cụ thể, Theo khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ quà tặng phải nộp thuế TNCN gồm:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhận quà tặng là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhận quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân, vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhận quà tặng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quà tặng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhận quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

Theo đó, nhận tặng cho tài sản là bất động sản là một trong những đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Bởi vậy, khi nhận tặng cho quà là bất động sản, bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách nhà nước. Thuế suất đối với giao dịch tặng cho này là 10% giá trị tài sản. 

Nộp lệ phí trước bạ

Bên cạnh đó, Việc nhận tặng cho tài sản là bất động sản, người nhận tặng cho phải nộp lệ phí trước bạ. Căn cứ theo Thông tư 301/2016/TT-BTC, các đối tượng nhà đất phải chịu lệ phí trước bạ gồm:

 •  Nhà: Nhà ở, nhà làm việc, nhà sử dụng cho mục đích khác
 •  Đất: Các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp thuộc quyền quản lý, sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, không phân biệt là đã có công trình xây dựng hay chưa.

Theo Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, thông thường mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%.

Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.

….

2. Cha mẹ tặng con nhà đất sẽ được miễn thuế!

Như đã phân tích ở trên, khi nhận được tài sản tặng cho là bất động sản, người nhận quà sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ cho nhà nước. Tuy nhiên, với những trường hợp đặc biệt, việc nhận quà tặng là bất động sản sẽ được miễn thuế. Cụ thể:

Đối với Thuế thu nhập cá nhân từ nhận tặng cho nhà đất.

Tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung 2014 và điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các trường hợp được miễn thuế từ việc tặng cho quà tặng là bất động sản giữa:

 •  Vợ với chồng
 •  Cha mẹ đẻ với con đẻ, cha mẹ nuôi với con nuôi
 • Cha mẹ chồng với con dâu, cha mẹ vợ với con rể
 •  Ông bà nội với cháu nội, ông bà ngoại với cháu ngoại
 •  Anh chị em ruột với nhau

Trong đó, những bất động sản này gồm cả nhà ở và công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản theo Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

d) Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Đối với Lệ phí trước bạ

Theo Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, thông thường mức thu lệ phí trước bạ với nhà, đất là 0,5%. Tuy nhiên, việc nhận nhà đất được tặng cho từ bố mẹ sẽ được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP:

Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, việc cha mẹ tặng cho nhà, đất cho con cái sẽ được miễn lệ phí trước bạ và miễn thuế thu nhập cá nhân.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm