Nam chuyển giới có bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự?

Nam chuyển giới có bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự?

Nữ chuyển giới thành Nam có phải đi nghĩa vụ hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của LSX. Căn cứ: Bộ luật Dân sự 2015. Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Nội dung tư vấn: Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự (điều 12). Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên. Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự