Nam chuyển giới có bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự?

Nữ chuyển giới thành Nam có phải đi nghĩa vụ hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của LSX.

Căn cứ:

Bộ luật Dân sự 2015.

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Nội dung tư vấn:

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định:

 • Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự (điều 12).

  • Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.
  • Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.
 • Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự (điều 13)

  • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;
  • Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
  • Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
  • Khi hết thời hạn áp dụng các biện pháp trên công dân được đăng ký nghĩa vụ quân sự.
 •  Đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự (điều 14)

  • Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Luật nghĩa vụ quân sự không quy định về việc nam chuyển giới có phải đăng ký nghĩa vụ quân sự hay không. Tuy nhiên, tại điều 37 Bộ luật dân sự 2015 quy định về chuyển đổi giới tính:

 • Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Do đó, nếu nam chuyển đổi giới tính, sau khi đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của pháp luật thì không bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,