Năm 2023 trường hợp nhà 1 mẹ 1 con có phải đi nghĩa vụ quân sự?

bởi Gia Vượng
Năm 2023 trường hợp nhà 1 mẹ 1 con có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Con một trong gia đình là đối tượng có trọng trách quan trọng trong gia đình cũng như nhận được nhiều tình yêu thương của mọi người. Theo đó mà khi gọi nhập ngũ, nhiều bậc phụ huynh lo lắng và đặt câu hỏi rằng trong trường hợp nhà 1 mẹ 1 con có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không? Cần đáp ứng những điều kiện gì để đi nghĩa vụ quân sự và nếu không thực hiện đi nghĩa vụ quân sự thì bị xử phạt như thế nào? Tất cả những quy định này bạn đọc hãy cùng LSX tìm hiểu tại nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Điều kiện, tiêu chuẩn đi nghĩa vụ quân sự

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, điều kiện, tiêu chuẩn nhập ngũ bao gồm: 

– Về độ tuổi: 

+ Công dân trong độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

+ Đối với đối tượng là công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học nếu như đã được tạm hoãn nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì độ tuổi tuyển chọn cũng như nhập ngũ sẽ đến hết năm 27 tuổi. 

– Về tiêu chuẩn chính trị: 

+ Đối với tuyển chọn công dân vào phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam thì phải đảm bảo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng Bộ Công an.

– Về tiêu chuẩn sức khỏe: 

+ Đảm bảo tuyển chọn những đối tượng có sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP).

+ Với những công dân nào có sức khỏe thuộc loại 3 tật khúc xạ về mắt, cụ thể là cận thị từ 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ hay nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS thì sẽ không được tuyển chọn.

– Về văn hóa: 

+ Trình độ học từ lớp 8 trở lên, nguyên tắc lấy là từ cao xuống thấp.

+ Tuy nhiên, với những địa phương có khó khăn mà không thể đảm bảo được đủ chỉ tiêu giao quân thì phải thực hiện tuyển chọn những công dân có trình độ văn hóa lớp 7, việc này sẽ phải thực hiện báo cáo lên cấp có thẩm quyền để được xem xét và quyết định.

+ Với những vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hay những vùng thuộc đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10 nghìn người: điều kiện tuyển chọn sẽ không được quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

– Lý lịch phải rõ ràng. 

– Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Nhà 1 mẹ 1 con có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019, các trường hợp tạm hoãn gọi nhập ngũ bao gồm: 

– Về sức khỏe chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe. 

– Đối tượng công dân đó là người lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động.

Hoặc là lao động duy nhất trong gia đình do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận chịu thiệt hại nặng nề về người cũng như tài sản. 

– Một con của bệnh binh, hoặc người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. 

– Người thân trong gia đình cụ thể gồm anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hoặc là hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

– Đối tượng thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định. 

– Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. 

– Đối tượng đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông. 

– Đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

– Dân quân thường trực.

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

– Đối tượng là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

– Là một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

– Là một con của đối tượng thương binh hạng hai.

– Là một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Là một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

– Đối tượng là người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

– Đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định trong khoảng thời gian là từ 24 tháng trở lên.

Năm 2023 trường hợp nhà 1 mẹ 1 con có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không?
Năm 2023 trường hợp nhà 1 mẹ 1 con có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Do đó, theo căn cứ trên, trường hợp được tạm hoãn hay miễn nhập ngũ không có đối tượng là con một hay con út. Vì vậy, nếu họ đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự thì vẫn được gọi nhập ngũ như bình thường.

Đặc biệt, đối với đối tượng là con một trong gia đình, để được tạm hoãn nghĩa vụ thì phải đáp ứng trong gia đình là lao động duy nhất đang phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động hoặc là lao động duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được xác nhận bởi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nếu không thực hiện đi nghĩa vụ quân sự thì bị xử phạt như thế nào? 

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 120/2013/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 37/2022/NĐ-CP, với những hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ quân sự thì mức xử phạt như sau:

– Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc đúng địa điểm tập trung sơ tuyển được ghi trong giấy gọi sơ tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự và không có lý do chính đáng: mức xử phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Kèm theo đó phải buộc thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự.

(theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2013/NĐ-CP).

– Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc đúng địa điểm được ghi trong giấy gọi kiểm tra, khám nghĩa vụ quân sự để kiểm tra, khám sức khỏe và không có lý do chính đáng: mức xử phạt từ 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng.

– Xử phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng:

+ Thực hiện hành vi làm gian dối kết quả phân loại sức khỏe của mình với mục đích để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

+ Thực hiện hành vi đưa tiền hay đưa những vật chất khác có giá trị cho những người có trách nhiệm chuyên môn trong việc khám nghĩa vụ với mục đích để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Kèm theo là thực hiện các biện pháp khác phục hậu quả như buộc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe theo đúng quy định. Hoặc buộc phải nộp lại số tiền bất hợp pháp mà cán bộ, nhân viên y tế nhận được. Hoặc với những người được khám sức khỏe phải thực hiện lại việc khám đó.

( quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định 120/2013/NĐ-CP).

– Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc đúng địa điểm tập trung được ghi trong lệnh gọi nhập ngũ và cũng không có lý do chính đáng: xử phạt từ 1,5 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng.

Đồng thời, người vi phạm phải buộc chấp hành đầy đủ lệnh gọi nhập ngũ.

(quy định tại Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP).

– Mức phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng khi thực hiện các hành vi sau:

+ Khi đang làm nhiệm vụ nghĩa vụ quân sự phục vụ tại ngũ trong thời bình mà đào ngũ, nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Và đồng thời, đơn vị quân đội cấp Trung đoàn và tương đương đã gửi giấy thông báo đào ngũ và cắt quân số cho Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quân sự cấp huyện.

+ Có hành vi chứa chấp, bao che quân nhân đào ngũ.

Ngoài ra phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải hoàn trả lại toàn bộ quân trang mà người đó đã được cấp đồng thời buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng quy định.

Khuyến nghị

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, Luật sư X sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Năm 2023 trường hợp nhà 1 mẹ 1 con có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không?“. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến tư vấn pháp lý về thành lập công ty con cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Đồ dùng khi đi nhập ngũ được đơn vị cấp phát gồm những gì?

Khi tân binh lên đường đi nghĩa vụ quân sự sẽ được cấp phát những đồ dùng, vật dụng thiết yếu như là:
– Hai bộ quân phục thường dùng trong quân đội;
– Một nón cối quân đội;
– Một ba lô dùng hành quân trong quân đội;
– Một đôi giày;
– Một đôi tất (vớ);
– Một bộ tiết kết hợp;
Ngoài ra những quân tư trang, vật dụng cần thiết khác cho quân đội thì khi tân binh chính thức vào trong đơn vị huấn luyện tân binh sẽ được cung cấp đầy đủ.

Điều kiện để công dân nữ đi nghĩa vụ quân sự là gì?

Căn cứ quy định tại Điều 7 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015: “Công dân nữ được phục vụ tại ngũ khi ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân”.
Trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 6 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định như sau:
“2. Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ.”
Thứ hai, về tiêu chuẩn tuyển quân. Tại Điều 4 Thông tư 167/2010/TT-BQP Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về việc Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm có quy định về Tiêu chuẩn tuyển quân

Công dân nữ đi nghĩa vụ quân sự sẽ thực hiện những công việc gì?

Điều 3 Nghị định 14/2016 của Chính phủ có quy định những ngành, nghề chuyên môn của công dân nữ phù hợp yêu cầu Quân đội nhân dân. Cụ thể những ngành nghề như dưới đây.
Công dân nữ có các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; đại học, cao đẳng; trung cấp:
– Tài chính, kế toán, Luật, máy tính và công nghệ thông tin; Y dược (Y đa khoa; Y học dự phòng; Y học cổ truyền; Phục hồi chức năng; Răng – Hàm – Mặt…);  Văn thư – Lưu trữ – Bảo tàng: Lưu trữ học, Bảo tàng học…
– Hoặc trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngành ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài các ngành ngôn ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Nhật…
– Hoặc có trình độ đại học, cao đẳng ngành: sư phạm về Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng các dân tộc ít người, Ngoại ngữ; nghệ thuật nghe nhìn;
– Hoặc người được đào tạo về nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật nghe nhìn trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp.
Bên cạnh đó, những ngành, nghề, chuyên môn phù hợp với yêu cầu Quân đội nhân dân còn có ngành hàng không về kiểm soát không lưu; nhóm nghề kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông hàng không với người có trình độ trung cấp.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm