Người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ không lương?

Người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ không lương?

Người lao động có thể nghỉ việc riêng, nghỉ phép, nghỉ không lương nhưng không phải lúc nào người lao động muốn sử dụng chế độ nghỉ ngơi nào cũng được. Đối với nghỉ không hưởng lương còn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vậy, người lao động được nghỉ không lương tối đa bao nhiêu ngày? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật lao

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động