Nhà đang thế chấp có được cho thuê hay không?

Nhà đang thế chấp có được cho thuê hay không?

Thế chấp tài sản là một hành vi đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự được áp dụng khá nhiều khi giao dịch dân sự. Và tất nhiên, đây là loại tài sản được kê biên khi thực hiện việc kê biên và xử lý tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, nếu đang trong thời gian thế chấp, liệu chủ nhà có được phép sử dụng nó để hoạt động kinh doanh và thương mại hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư

21 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự