ốm

Bị ốm vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng 2 lương?

Theo quy định của pháp luật, khi người lao động làm việc trên 12 tháng, nếu bị ốm đau sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo Luật bảo hiểm xã hội 2014. Còn đối với những ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương do người sử dụng lao động chi trả. Vậy trường hợp bị ốm trùng vào ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau hay hưởng lương ngày nghỉ lễ? Căn cứ: Bộ luật lao

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động