Bị ốm vào ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng 2 lương?

Theo quy định của pháp luật, khi người lao động làm việc trên 12 tháng, nếu bị ốm đau sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo Luật bảo hiểm xã hội 2014. Còn đối với những ngày nghỉ lễ, người lao động được hưởng nguyên lương do người sử dụng lao động chi trả. Vậy trường hợp bị ốm trùng vào ngày nghỉ lễ, người lao động sẽ được hưởng chế độ ốm đau hay hưởng lương ngày nghỉ lễ?

Căn cứ:

  • Bộ luật lao động 2012
  • Nghị định 45/2013/NĐ-CP
  • Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Nghỉ lễ, nghỉ Tết vẫn được hưởng nguyên lương

Đi làm thì người lao động nào cũng chỉ mong đến nghỉ lễ, nghỉ Tết thôi nhỉ, vừa được nghỉ mà vẫn được hưởng lương như bình thường. Bởi vì, Luật lao động 2012 đã quy định rõ vào những ngày nghỉ lễ này, người lao động được hưởng nguyên lương. Cụ thể, tại Điều 115, Bộ luật lao động 2012 quy định rõ:

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết âm lịch nghỉ 5 ngày

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Ngày Quốc khánh 01 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Như vậy, tính sơ sơ thì một năm doanh nghiệp phải nghiễm nhiên cho người lao động nghỉ lễ tết khoảng chục ngày có lẻ đó!

2. Bị ốm đau sẽ được hưởng chế độ ốm đau

Luật bảo hiểm xã hội 2014 đã quy định rõ hai trường người lao động được hưởng chế độ ốm đau. Đó là trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động bị ốm đau mà có xác nhận của cơ sở khám bệnh. Cụ thể tại Điều 25, Luật bảo hiểm xã hội 2014

Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

3. Người lao động bị ốm trùng vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được công ốm và công lễ !

Từ những phân tích trên, rõ ràng chế độ ốm đau và hưởng lương nghỉ lễ là hai chế độ khác nhau. Đối với chế độ ốm đau, đối tượng chi trả là Bảo hiểm xã hội, còn đối với hưởng lương nghỉ lễ, đối tượng chi trả là người sử dụng lao động. Và pháp luật cũng quy định rõ, nếu bị ốm trùng vào ngày nghỉ lễ, thì người lao động vừa được công ốm do bảo hiểm chi trả vừa được tính công lễ do người sử dụng lao động chi trả. 

Cùng phân tích xem sao!

Thời gian nghỉ ốm đau tùy thuộc vào mức độ bệnh lý của người lao động, bởi vậy người lao động sẽ được nghỉ ốm đau dài ngày hoặc ngắn ngày:

Đối với trường hợp nghỉ ngắn ngày: Thời gian nghỉ ốm đau của người lao động sẽ phụ thuộc vào điều kiện làm việc; thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm này sẽ KHÔNG KỂ NGÀY NGHỈ LỄ, NGHỈ TẾT, NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN. Cụ thể tại Khoản 1, Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Điều này có nghĩa là, nếu bạn bị ốm ngắn hạn mà trùng vào ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, thì thời gian nghỉ ốm sẽ không bao gồm thời gian nghỉ lễ, tết. Cũng có thể dễ hiểu hơn, bạn sẽ được nghỉ ngày lễ, nghỉ tết như bình thường và ngày nghỉ này vẫn có lương mà không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ốm đau.  

 

Đối với trường hợp nghỉ ốm dài ngày:

Những trường hợp ốm thuộc danh mục bệnh mà pháp luật quy định phải điều trị dài ngày, Thời hạn nghỉ ốm đau tối đa là 180 ngày TÍNH CẢ NGÀY NGHỈ LỄ, NGHỈ TẾT, NGÀY NGHỈ HẰNG TUẦN.  Trường hợp này, nghỉ ốm đau, nghỉ lễ, nghỉ tết là trùng nhau, cho nên nếu nghỉ ốm đau vào thời gian nghỉ lễ thì người lao động vẫn được thanh toán chế độ ốm đau, đồng thời vẫn được hưởng nguyên lương ngày lễ. 

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, cho dù là nghỉ ốm ngắn hạn hay dài hạn, nếu thời gian nghỉ ốm trùng vào thời gian nghỉ lễ, nghỉ tết thì bạn vẫn được đảm bảo về công lễ về công ốm nhé!

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: , ,