Phân biệt phá sản và giải thể doanh nghiệp

Phân biệt phá sản và giải thể doanh nghiệp

Một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động khi bị giải thể, phá sản, chia lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp. Đồng thời, có nhiều người nhầm lẫn giữa giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp là một. Tuy nhiên đây là khái niệm hoàn toàn khác nhau về bản chất. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt giải thể và phá sản doanh nghiệp. Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Luật

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp