Phân biệt phá sản và giải thể doanh nghiệp

Một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động khi bị giải thể, phá sản, chia lại doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp. Đồng thời, có nhiều người nhầm lẫn giữa giải thể doanh nghiệp và phá sản doanh nghiệp là một. Tuy nhiên đây là khái niệm hoàn toàn khác nhau về bản chất. Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt giải thể và phá sản doanh nghiệp.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Thủ tục giải thể doanh nghiệp và thủ tục phá sản doanh nghiệp đều là thủ tục khiến doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, và hai thủ tục này có sự khác biệt rõ rệt với nhau, cụ thể như sau:

Giải thể doanh nghiệp Phá sản doanh nghiệp
Khái niệm Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo ý chí của chủ doanh nghiệp hoặc của cơ quan có thẩm quyền  và bị xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản
Trường hợp thực hiện

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
Người quyền yêu cầu
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Tất cả thành viên hợp danh
 • Chủ sở hữu công ty
 • Hội đồng thành viên
 • Đại hội đồng cổ đông.
 • Chủ nợ
 • Người lao động
 • Công đoàn
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty 
 • Chủ sở hữu công ty
 • Thành viên hợp danh
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông
Tính chất của thủ tục Là một thủ tục hành chính, nội bộ doanh nghiệp do chủ sở hữu doanh nghiệp tiến hành Là một thủ tục tư pháp do Tòa án có thẩm quyền thực hiện khi có đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản  theo đúng quy định pháp luật
Thời gian thực hiện thủ tục Thời hạn thực hiện ngắn hơn và nhanh gọn đơn giản hơn Thời hạn giải quyết một thủ tục phá sản doanh nghiệp dài hơn và phức tạp hơn
Thứ tự thanh toán tài sản
 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động 
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác
 • Chi phí phá sản
 • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quyền lợi khác của người lao động
 • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
 • Khoản nợ phải thanh toán cho chủ nợ
Hậu quả pháp lý Bị xóa tên khỏi sổ đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp chấm dứt hoàn toàn sự tồn tại của doanh nghiệp Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản có thể tiếp tục hoạt động nếu như được mua lại toàn bộ doanh nghiệp
Người có quyền quyết định Các đối tượng có quyền yêu cầu yêu cầu giải thể doanh nghiệp thì cũng có quyền quyết định giải thể doanh nghiệp Chỉ có Tòa án ra quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản
Luật điều chỉnh Luật doanh nghiệp 2014 Luật phá sản 2014

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: