Phụ lục hợp đồng là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng thương mại mới nhất

Phụ lục hợp đồng là gì? Mẫu phụ lục hợp đồng thương mại mới nhất

Hợp đồng thương mại là văn bản được ký kết giữa hai bên với nội dung là những thỏa thuận về những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng và giao kết hợp đồng thương mại, có thể tồn tại những điều khoản phức tạp và cần phải giải thích rõ ràng hơn nhằm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng được diễn ra thuận lợi. Do đó, phụ lục hợp

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự