sử dụng facebook

công chức

Công chức không được sử dụng facebook tùy tiện!

Mạng xã hội facebook đang phủ sóng khắp nơi chứ không riêng Việt Nam. Tuy nhiên, sự lan rộng loại hình mạng xã hội này sẽ gia tăng cùng với các quy định pháp luật điều chỉnh. Đối với cán bộ, công chức_những người có quyền hành trong bộ máy nhà nước thì việc kiểm soát hành vi này có phần nghiêm ngặt hơn.Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật Cán bộ, Công chức 2008

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính