Sự kiện bất khả kháng là gì?

Sự kiện bất khả kháng là gì?

Sự kiện bất khả kháng là gì?

Khi không thực hiện hợp đồng thì hiển nhiên sẽ bị gánh chịu những hậu quả bất lợi đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. Tuy nhiên, không phải trường hợp cũng vậy, pháp luật quy định chủ thể vi phạm có thể được miễn trách nhiệm nếu rơi vào trường hợp có sự kiện bất khả kháng xảy ra. Vậy sự kiện bất khả kháng là gì ?Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Bộ

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự