Tạm ngừng kinh doanh bao lâu?

Tạm ngừng kinh doanh bao lâu?

Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu thấy quá trình sản xuất kinh doanh không hiệu quả thì doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh. Vậy việc tạm ngừng kinh doanh được bao lâu. Dưới đây là nội dung tư vấn Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Thông tư 176/2016/TT-BTC Nội dung tư vấn 1. Tạm ngừng kinh doanh là gì? Điều 200 Luật doanh nghiệp 2014

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp