thanh lý hợp đồng

biên bản thanh lý

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

Việc thanh lý hợp đồng khi hợp đồng hết hạn hoặc hai bên tự thỏa thuận chấm dứt là một hành vi pháp lý cần thiết, đặc biệt là với hợp đồng thuê nhà, điều này thể hiện sự chấm dứt quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Sau đây Luật sư X xin được cung cấp mẫu thanh lý hợp đồng mới nhất (đối với cá nhân) Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015 Nội dung tư vấn: 1. Các nội dung cần có: Tất nhiên, việc đáp

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính