Thời hiệu chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế MỚI NHẤT

Thời hiệu chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế MỚI NHẤT

Thời hiệu chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế MỚI NHẤT

Thời hiệu là một yếu tố quan trọng trong các vụ việc dân sự và trong việc chia thừa kế cũng vậy. Khi hết thời hiệu chia thừa kế, người thừa kế không còn quyền yêu cầu chia thừa kế nữa. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thời hiệu chia thừa kế?  Luật sư X sau đây xin giải đáp thắc mắc trên như sau Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự 2015. Nội dung tư vấn 1. Thời hiệu là gì? Thời hiệu

18 Tháng Mười Một 2019| Luật về thừa kế