Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm mới nhất hiện nay

Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm mới nhất hiện nay

Cùng với làn sóng phát triển phần mềm toàn cầu, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia tiềm năng với nhiều thế mạnh. Vì vậy, đăng ký bản quyền cho phần mềm là một giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu phần mềm trong thời đại bùng nổ công nghệ.  Dưới đây là tư vấn của Luật sư X về thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm mới nhất 2019. Căn cứ: Luật

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp