Thủ tục mở cây xăng dầu

Thủ tục mở cây xăng dầu

Việc kinh doanh xăng dầu là một ngành nghề được pháp luật quy định khá chặt chẽ vì tính độc quyền cũng như đặc thù của loại hàng hóa này. Vậy một thương nhân muốn đầu tư mở cây xăng sẽ phải đáp ứng những điều kiện nào, trình tự thủ tục ra sao? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sự X! Căn cứ: Luật doanh nghiệp 2014 Luật thương mại 2005 Nghị định 08/2018/NĐ-CP Nghị định

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp