Thủ tục tạm ngừng kinh doanh quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Theo số lượng thống kê của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tính đến thời điểm tháng 14/12/2018 thì tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 121.248 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 39.902 doanh nghiệp. Như vậy có thể thấy doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh bằng 1/3 số lượng doanh nghiệp thành lập mới. Trong đó, các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tại quận

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính