Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại huyện Sóc Sơn – Hà Nội

Huyện Sóc Sơn là cửa ngõ phía bắc của thành phố Hà Nội, là nơi tập trung các khu công nghiệp lớn cũng như là điểm trung chuyển hàng hóa lớn của miền Bắc. Hiện nay, đề án phát triển huyện Sóc Sơn trở thành trung tâm dịch vụ của Vùng đang từng bước được triển khai. Do đó, thu hút rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển kinh tế và mở rộng kinh doanh tại huyện Sóc Sơn. Tuy nhiên,

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính