Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại quận Thanh Xuân

Quận Thanh Xuân là một quận trung tâm của thành phố Hà Nội. Những năm qua tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân đã có những bước chuyển biến tích cực, là điểm sáng đóng góp vào sự phát triển của toàn thành phố. Điều này có sự góp phần không nhỏ của các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn quận. Theo số liệu thống kê của UBND quận thông báo trong 6 tháng đầu năm 2019,

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính