Thương lượng tập thể là gì?

Thương lượng tập thể là gì?

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định nhằm hướng tới duy trì nền hòa bình công nghiệp là mục tiêu hàng đầu trong lĩnh vực sử dụng lao động của các doanh nghiệp cũng như của các quốc gia. Để làm được điều này thì người sử dụng lao động và người lao động cần phải có sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ thông tin cũng như thông cảm với nhau. Sự chia sẻ, tăng cường sự hiểu biết đó được thực hiện thông

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động