Thương lượng tập thể là gì?

Xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định nhằm hướng tới duy trì nền hòa bình công nghiệp là mục tiêu hàng đầu trong lĩnh vực sử dụng lao động của các doanh nghiệp cũng như của các quốc gia. Để làm được điều này thì người sử dụng lao động và người lao động cần phải có sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ thông tin cũng như thông cảm với nhau. Sự chia sẻ, tăng cường sự hiểu biết đó được thực hiện thông qua hình thức đối thoại tại nơi làm việc. Trong quá trình đối thoại tại nơi làm việc, có thể phát sinh thương lượng tập thể. Vậy thương lượng tập thể là gì? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn.

Căn cứ:

 • Bộ luật lao động năm 2012;
 • Nghị định 05/2015/NĐ – CP quy định hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật lao động năm 2012.

Nội dung tư vấn:

1. Khái niệm thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể là quá trình thảo luận giữa đại diện tập thể lao động với người sử dụng lao động nhằm đạt được một thỏa thuận chung về các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của các bên trong quan hệ lao động.

2. Mục đích của thương lượng tập thể

Theo quy định tại Điều 66 Bộ luật lao động năm 2012 có quy định về mục đích của thương lượng tập thể như sau:

Điều 66. Mục đích của thương lượng tập thể

Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích sau đây:

1. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ;

2. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể;

3. Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Như vậy, nếu thương lượng tập thể thành công, sẽ hạn chế được các xung đột và tranh chấp trong quan hệ lao động, đảm bảo cho quan hệ lao động luôn ổn định và phát triển. Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai, minh bạch.

3. Chủ thể thương lượng tập thể

Theo Điều 69 Bộ luật lao động năm 2012 tùy thuộc vào phạm vi thương lượng tập thể mà chủ thể đại diện thương lượng tập thể sẽ khác nhau. Cụ thể:

 • Thương lượng tập thể diễn ra trong phạm vi doanh nghiệp: chủ thể thương lượng tập thể là:
  • Người lao động: Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;
  • Người sử dụng lao động: người sử dụng lao động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động.
 • Thương lượng tập thể ở phạm vi ngành: chủ thể thương lượng tập thể gồm:
  • Người lao động: đại diện Ban chấp hành công đoàn ngành;
  • Người sử dụng lao động: đại diện của tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Số lượng người tham dự phiên họp thương lượng của mỗi bên là do hai bên thỏa thuận.

4. Nội dung thương lượng tập thể

Nội dung thương lượng tập thể là những vấn đề mà các bên đàm phán thỏa thuận trong quá trình thương lượng tập thể. Theo Điều 70 Bộ luật lao động năm 2012, nội dung thương lượng tập thể gồm các vấn đề sau:

 • Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
 • Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
 • Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.
 • Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Như vậy, nội dung thương lượng tập thể là các vấn đề chủ yếu trong quan hệ lao động như việc làm, tiền lương, thời giờ làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động. Những vấn đề này liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động nên nếu các bên thương lượng thành sẽ không chỉ đảm bảo và tăng cường được lợi ích của các bên mà còn hạn chế được đến mức tối đa các xung đột và tranh chấp trong quan hệ lao động.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: