Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã?

bởi Thùy Trang

Xin chào Luật sư X! Tôi nghe nói là khu đất nhà tôi ở sắp được quy hoạch nên tôi có lên Ủy ban nhân dân cấp xã để xem. Nhưng đến đấy tôi mới biết không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã. Tôi muốn hỏi Luật sư tại sao không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã? Mong Luật sư sớm phản hồi để giải đáp thắc mắc của tôi. Xin cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật sư . Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn trong bài viết sau đây. Mong bạn tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Theo khoản 2 Điều 3 Luật Đất đai 2013, quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

Theo khoản 3 Điều 3 Luật Đất đai 2013, kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Các nguyên tắc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch và các nguyên tắc sau đây:

 • Quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã;
 • Bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng;
 • Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
 • Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Nội dung phân bổ và sử dụng đất trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Tại sao không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã?
Tại sao không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã?

Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất

Theo khoản 2 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, Việc lập kế hoạch sử dụng đất phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

 • Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh;
 • Kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh;
 • Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả;
 • Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu;
 • Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh;
 • Kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

 • Việc quyết định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất:

 • Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;
 • Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Tại sao không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã?

Nhiều năm trước, quy hoạch sử dụng đất cấp xã khá phổ biến, tại mỗi xã, hàng năm hoặc theo từng giai đoạn cụ thể sẽ có quy hoạch sử dụng đất nhằm phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực của địa phương. Những năm trở lại đây, sau nhiều phiên họp của Quốc hội về sửa đổi luật, quy hoạch sử dụng đất cấp xã được kề xuất lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Điều này nhằm giảm bớt nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, dễ dàng quản lý và có sự đồng bộ nhất định.

Từ thời điểm đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp xã lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hầu hết các địa phương cấp xã đã không làm quy hoạch chi tiết mỗi năm. Trừ những trường hợp đặc biệt, những xã mới thành lập hoặc nằm trong diện đặc biệt thì mới lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường tại các xã sẽ có nhiệm vụ nhận quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất từ huyện và trực tiếp triển khai. Ngoài ra, đơn vị có thẩm quyền cấp xã sẽ xử lý các vấn đề trong giới hạn cho phép nếu người dân có thắc mắc hoặc khiếu nại. Trong trường hợp, cơ quan cấp xã không giải quyết được thì hồ sơ khiếu nại sẽ được chuyển lên cho UBND huyện xử lý.

Việc lồng ghép này sau khi được triển khai đã phát huy được hiệu quả tăng tính liên kết giữa các cấp chính quyền. Đồng thời tạo nên sự đồng bộ các khu quy hoạch và chính sách quy hoạch giữa các xã trên địa bàn huyện.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư X về chủ đề “Tại sao không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã”. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết có giúp ích được cho độc giả. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ của Luật sư X về thay đổi họ tên cha trong giấy khai sinh, đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài, giấy phép sàn thương mại điện tử, giấy phép sàn thương mại điện tử, đổi tên đệm trong giấy khai sinh, quản lý mã số thuế cá nhân, tra cứu quy hoạch xây dựng, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân, mức bồi thường thu hồi đất… Hãy liên hệ qua số điện thoại:  0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Có những cấp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nào?

– Quy hoạch sử dung đất bao gồm các cấp: Quốc gia, cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Còn đối với cấp tỉnh thực hiện phương án phân bổ, khoanh vùng theo chức năng cũng như theo từng loại đất của đơn vị hành chính cấp huyện đây cũng chính là nội dung quy hoạch đất của cấp tỉnh.
– Kế hoạch sử dụng đất bao gồm: Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và quốc phòng, an ninh.

Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là bao lâu?

Theo khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, thời kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm. Tầm nhìn của quy hoạch sử dụng đất quốc gia là từ 30 năm đến 50 năm và cấp huyện là từ 20 năm đến 30 năm.
Thời kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng và kế hoạch sử dụng đất an ninh là 05 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

5/5 - (7 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm