Thời hạn trả nợ khi vay tín chấp ngân hàng

bởi Luật Sư X
Thời hạn trả nợ khi vay tín chấp ngân hàng

Khi đi vay vốn tại các ngân hàng vấn đề hàng đầu mà mọi người vay đều quan tâm chính là thời hạn trả nợ. Bởi lẽ nếu quá thời hạn thì có thể phải chịu thêm tiền lãi. Đặc biệt vay tín chấp là hình thức vay khá đặc biệt nên việc hiểu rõ thời hạn trả nợ rất quan trọng. Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015;
  • Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung 2017;
  • Các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nội dung tư vấn

1. Quy định về hình thức vay tín chấp tại ngân hàng

Vay tín chấp tại ngân hàng là hình thức vay tài sản và được thể hiện bằng hình thức hợp đồng. Do đó phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Theo Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 về hợp đồng vay tài sản như sau:

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Mặt khác tại Điều 345 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

Điều 345. Hình thức, nội dung tín chấp

Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải được lập thành văn bản có xác nhận của tổ chức chính trị – xã hội bảo đảm bằng tín chấp về điều kiện, hoàn cảnh của bên vay vốn.

Thỏa thuận bảo đảm bằng tín chấp phải cụ thể về số tiền, mục đích, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, tổ chức tín dụng cho vay và tổ chức chính trị – xã hội bảo đảm bằng tín chấp.

Như vậy khi người vay đi vay tại ngân hàng theo hình thức tín chấp thì phải được lập thành văn bản và đảm bảo các nội dung cơ bản như trên.

2. Thời hạn trả nợ khi vay tín chấp

Như đã nêu ở trên thì thời hạn vay là một trong các nội dung trong văn bản thỏa thuận về việc vay tín chấp giữa ngân hàng và người đi vay. Thời hạn này phải quy định cụ thể, rõ ràng để người vay có thể xác định được thời hạn trả nợ vay đúng hạn. 

Đồng thời căn cứ vào Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Như vậy thời hạn trả nợ khi vay tín chấp sẽ do các bên thỏa thuận và thống nhất với nhau. Khi đến hạn thì người vay sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định.

3. Trách nhiệm của người vay khi không trả được nợ theo đúng thời hạn

Về nguyên tắc khi đến hạn trả nợ thì người vay có trách nhiệm trả nợ theo quy định. Tuy nhiên nhiều trường hợp vì những lý do khác nhau nên mất khả năng thanh toán. Trong trường hợp này bên cho vay tín chấp – ngân hàng có quyền khởi kiện lên Tòa để yêu cầu người vay phải hoàn trả nghĩa vụ tài sản và cả khoản lãi chậm trả.

Khi có quyết định của Tòa án tuyên thì người vay phải trả lại tài sản cho ngân hàng mà người vay không thực hiện nghĩa vụ của mình thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án buộc người vay phải trả nợ trong trường hợp này theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. 

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm