Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP

bởi Seo Pix

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ trưởng Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 16/2016/TTLT-BYT-BQP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến, Trần Đơn
Ngày ban hành: 30/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, bao gồm: Kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, khám sức khỏe, khám phúc tra sức khỏe, giám định sức khỏe, quản lý sức khỏe và phân loại sức khỏe đối với công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự.

1. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự

– Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016, việc kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ do một Tổ gồm ít nhất 03 thanh viên: 01 bác sỹ và 02 nhân viên trạm y tế xã.

Quy trình kiểm tra sức khỏe như sau: Lập danh sách triệu tập tham gia huấn luyện dự bị động viên; Thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra sức khỏe; Lập phiếu kiểm tra sức khỏe; Tổ chức kiểm tra sức khỏe; Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả.

– Việc sơ tuyển sức khỏe được thực hiện tại trạm y tế xã để phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng và những bệnh lý thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự và các tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình.

– Thông tư liên tịch 16 năm 2016 quy định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được thực hiện từ 01/11 đến hết 31/12. Khám sức khỏe do một Hội đồng thực hiện, gồm: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện làm Chủ tịch; Phó giám đốc phụ trách chuyên môn làm Phó Chủ tịch; 01 cán bộ Phòng Y tế làm Ủy viên Thường trực kiêm Thư ký Hội đồng; các ủy viên khác.

– Khám phúc tra nghĩa vụ quân sự theo các nội dung sau: Theo quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Bộ Quốc phòng; Phân loại sức khỏe.

– Theo Thông tư liên tịch 16/TTLT-BYT-BQP, căn cứ vào điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, sức khỏe nghĩa vụ quân sự được phân loại thành 6 loại sau:

+ Loại 1: 8 chỉ tiêu đạt điểm 1 (Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt);

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

+ Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

+ Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

+ Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

+ Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6 (Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém).

2. Phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và quản lý sức khỏe quân nhân dự bị

Phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo Thông tư liên tịch 16/2016 gồm hai phần:

– Phần 1: Sơ yếu lý lịch và tiền sử bệnh tật;

– Phần 2: Khám sức khỏe: do Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện ghi ở nửa bên trái và Hội đồng khám phúc tra sức khỏe của đơn vị quân đội ghi ở nửa bên phải.

Phiếu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chỉ có giá trị khi: Theo đúng mẫu; được viết bằng bút mực hoặc bút bi; chữ viết rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt; ghi đầy đủ các nội dung; không quá 06 tháng kể từ ngày có kết luận về tình trạng sức khỏe, trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt về sức khỏe.

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP có hiệu lực 15/8/2016.

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm