Thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ chi tiết chuẩn quy định 2023

bởi Trà Ly
Thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ chi tiết chuẩn quy định 2023

Trên thức tế thì có nhiều trường hợp cha mẹ muốn đổi họ cho con sangg họ mẹ. Tuy nhiên việc đổi họ cho con sang họ mẹ phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Theo đó, để có thể thực hiện đổi họ cho con sang họ mẹ một cách nhanh chóng và đúng quy trình thì cha mẹ cần nắm được thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ như thế nào? Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ, hãy tham khảo thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ chi tiết chuẩn quy định 2023 tại bài viết dưới đây của LSX nhé.

Có thể thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ của mẹ không?

Thông thường con sinh ra sẽ mang họ cha, tuy nhiên trên thực tế thì có một số tường hợp cha, mẹ muốn đổi họ cho con sang họ của mẹ. Tuy nhiên không thể tùy ý thay đổi họ cho con mà việc thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ của mẹ phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Vậy, có thể thay đổi họ cho con từ họ cha sang họ của mẹ không? Hãy cùng chúng tôi timd hiểu qua nội dung sau nhé.

Căn cứ theo Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015 quy định quyền thay đổi họ như sau:

“Điều 27. Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.”

Tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.”

Theo đó, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Đổi họ cho con sang họ mẹ cần giấy tờ gì?

Để thay đổi họ cho con sang họ mẹ thì cha, mẹ cần chuẩn bị một só giấy tờ cần thiết để nộp cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện đổi họ cho con. Theo đó, cha, mẹ cần phải nắm được đổi họ cho con sang họ mẹ cần giấy tờ gì? Hãy theo dõi nội dung sau đây để biết các giấy tờ cần thiết để thay đổi họ cho con nhé.

Giấy tờ cần chuẩn bị trong trường hợp đổi họ cho con được nêu tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 gồm:

– Tờ khai yêu cầu thay đổi hộ tịch với nội dung là thay đổi họ.

– Giấy tờ liên quan khác: Giấy khai sinh của con. Ngoài ra, tuỳ vào từng trường hợp được thay đổi họ, cha mẹ cần cung cấp thêm một số loại giấy tờ gồm:

  • Đăng ký kết hôn (nếu thuộc trường hợp đổi họ theo họ của vợ hoặc chồng nước ngoài khi pháp luật nước đó yêu cầu).
  • Giấy chứng nhận nuôi con nuôi…

Ngoài ra, khi đi làm thủ tục thay đổi họ cho con, cha mẹ còn cần phải xuất trình CCCD hoặc CMND để cán bộ công chức tư pháp xác định nhân thân.

Thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ chi tiết chuẩn quy định 2023

Nộp hồ sơ đổi họ cho con sang họ mẹ ở đâu?

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đổi họ cho con sang họ mẹ thì cha mẹ cần nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền. Do đó, cha mẹ cần nắm được cơ quan nào có thẩm quyền thay đổi họ con con sang họ mẹ để nộp hồ sơ đúng cơ quan. Việc nộp hồ sơ đổi họ cho con sang họ mẹ được nộp tại:

– Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi thường trú, tạm trú của cá nhân căn cứ theo quy định tại Điều 27 Luật Hộ tịch năm 2014 là cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ cho người chưa đủ 14 tuổi.

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi thường trú, tạm trú của cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch là cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ cho người từ đủ 14 tuổi trở lên.

Thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ được thực hiện như thế nào?

Có nhiều cha, mẹ hiện nay có mình muốn thay đổi họ cho con sang họ mẹ nhưng lại chưa biết thủ tục thực hiện như thế nào. Pháp luật có quy định về thủ tục thay đổi họ cho con sang họ mẹ. Hãy theo dõi nội dung dưới đây để nắm được các bước thực hiện đổi họ cho con nhé.

Tại Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.”

Theo đó, thủ tục đăng ký thay đổi họ cho con được quy định như sau:

Bước 1:

– Người yêu cầu thay đổi họ tên nộp Tờ khai cải chính hộ tịch và các giấy tờ như bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ, tên và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên.

Bước 2: Trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

– Nếu thấy việc thay đổi họ là có cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi họ, tên ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

– Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Ngoài ra, trong trường hợp đăng ký thay đổi họ không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký khai sinh trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

 Đổi họ cho con hết bao nhiêu tiền?

Vấn đề được quan tâm bậc nhất khi thực hiện thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ là lệ phí thay đổi họ. Hãy theo dõi nội dung dưới đây để nắm được mức lệ phí đổi họ cho con sang họ mẹ nhé.
Theo Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC quy định việc thay đổi họ cho con sẽ áp dụng mức lệ phí của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, mức lệ phí đổi họ tên cho con sang họ mẹ do HĐND cấp tỉnh quy định, và mỗi tỉnh có mức phí khác nhau phụ thuộc vào điều kiện của mỗi tỉnh.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Thủ tục đổi họ cho con sang họ mẹ chi tiết chuẩn quy định 2023” đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty LSX chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới mẫu đơn nghỉ việc. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Có thể đổi họ cho con sang họ mẹ khi cha của trẻ bỏ đi nhiều năm không?

Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Theo đó, trẻ là người dưới 18 tuổi thì việc đổi họ cho con phải có đồng ý của cha và mẹ, kể cả trường hợp người cha bỏ đi nhiều năm cũng cần có sự đồng ý của cha để được đổi họ cho con.
Vậy, không thể đổi họ cho con sang họ mẹ khi cha trẻ bỏ đi nhiều năm.

Thay đổi họ cho con sang họ mẹ có lâu không?

Về thời gian giải quyết thay đổi họ cho con sang họ mẹ, Luật Hộ tịch 2014 quy định, nếu việc đổi họ cho con là có cơ sở và giấy tờ được nộp, xuất trình đầy đủ, thời gian giải quyết sẽ là 03 ngày làm việc.
Nếu phải xác minh thêm khi có các tình tiết phức tạp thì có thể kéo dài thời gian giải quyết nhưng không quá 03 ngày làm việc.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm