Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư năm 2024

bởi Hương Giang
Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Các hoạt động đầu tư trong và ngoài nước ngày càng được đẩy mạnh vì lợi ích kinh tế mà nó đem lại cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế quốc gia nói chung. Trong quá trình triển khai dự án đầu tư, nếu có sự thay đổi về địa điểm thực hiện thì nhà thầu cần phải làm thủ tục thông báo với cơ quan nhà nước để kịp thời quản lý. Vậy cụ thể, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư được thực hiện như thế nào? Hồ sơ thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư gồm những gì? Cần lưu ý những gì khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư? Nhằm giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, LSX cung cấp các quy định liên quan qua bài viết sau.

Hồ sơ thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư A muốn xây dựng một dự án công viên giải trí tại trung tâm thành phố B. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên địa điểm thực hiện dự án đầu tư phải thay đổi. Khi đó, nhà đầu tư A băn khoăn không biết liệu căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Hồ sơ thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư gồm những gì, mời quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây để được giải đáp nhé:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 63 Luật Đầu tư 2020 quy định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài như sau:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

 1. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm:
  a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
  c) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  d) Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này hoặc các văn bản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật này;
  đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  e) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ quy định tại khoản 3 Điều này.

Như vậy, hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gồm có những giấy tờ sau đây:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này hoặc các văn bản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật này;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư như thế nào?

Dự án đầu tư trường trung cấp nghề dự tính sẽ khởi công vào đầu năm 2024 do nhà thầu R làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khu đất này còn nhiều tranh chấp nên nhà thầu R quyết định sẽ đổi địa điểm sang nơi khác. Khi đó, nhà thầu R cần phải làm thủ tục thông báo thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Vậy căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư được thực hiện như thế nào, quý độc giả cùng theo dõi nội dung sau đây nhé:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ sau:

 • Nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền;
 • Kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 03 bộ hồ sơ (01 bản gôc và 02 bản phô tô) điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.
Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư
Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

Cơ quan đầu tiên là Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế. Đây là tổ chức có nhiệm vụ tiếp nhận và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư được thực hiện trong các khu này. Các dự án này thường có liên quan đặc biệt đến lĩnh vực sản xuất, công nghệ, và xuất khẩu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thứ hai có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đặc biệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhận trách nhiệm tiếp nhận và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư sau đây:

1. Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Điều quan trọng cần lưu ý là Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư. Điều này đảm bảo quá trình điều chỉnh được tiến hành một cách hợp pháp và hiệu quả.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Thời gian làm việc:

 • Các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Sáng từ 7:30 đến 11:30; Chiều từ 13:00 đến 17:00.
 • Thứ 7: Sáng từ 7:30 đến 11:30.

Bước 3: Nhận kết quả và thực hiện các thủ tục liên quan

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư.

Nhà đầu tư nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Cơ quan đăng ký đầu tư.

Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư
Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Lưu ý:

Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính và địa điểm thực hiện dự án sang tỉnh, thành phố khác với nơi doanh nghiệp đã đăng ký ban đầu, hồ sơ nộp kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ Thông báo của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu về tình trạng kê khai thuế của Người nộp thuế chuyển cơ quan thuế quản lý;
 • Bản sao hợp lệ Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh do Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu, đính kèm Sổ chi tiết tình hình thu nộp thuế của người nộp thuế;
 • Bản sao hợp lệ Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm của Cục Thuế tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu;
 • Danh sách cổ đông sáng lập hiện tại của doanh nghiệp;
 • Bản sao (có đóng dấu treo xác nhận của doanh nghiệp) bộ hồ sơ đề nghị thành lập doanh nghiệp và dự án đầu tư đã nộp tại cơ quan quản lý về đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký ban đầu (nếu có).

Một số lưu ý trước khi thực hiện điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Thông thường, các dự án đầu tư đem lại lợi ích kinh tế rất lớn cho nhà đầu tư. Chính vì vậy mà số vốn bỏ ra để thực hiện dự án cũng rất nhiều. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào về địa điểm triển khai dự án thì nhà đầu tư cần phải lưu ý khi thực hiện điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Cụ thể, một số lưu ý trước khi thực hiện điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư như sau:

Thứ nhất, về đăng ký điều chỉnh tên dự án đầu tư.

Tên dự án đầu tư là một nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, được Nhà đầu tư đặt tên để phục vụ cho việc gọi tên dự án, thực hiện đăng ký dự án theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, các Nhà đầu tư thường chọn tên dự án đầu tư trùng hoặc có liên quan đến tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án (công ty có vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), do đó, việc điều chỉnh của dự án có thể làm phát sinh việc thay đổi tên của tổ chức kinh tế thực hiện dự án (tên của công ty có vốn nước ngoài) dẫn đến có thể phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai, về đăng ký điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư

Thông tin Nhà đầu tư được ghi nhận tại phần đầu của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm các nội dung sau:

Nhà đầu tư là cá nhân: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Quốc tịch, Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, Địa chỉ thường trú, Chỗ ở hiện tại, Thông tin liên hệ.

Nhà đầu tư là công ty: Tên công ty, thông tin Giấy chứng nhận thành lập, địa chỉ trụ sở, thông tin liên hệ, thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Khi dự án phát sinh các nội dung thay đổi nêu trên, công ty có vốn nước ngoài cần thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh thông tin nhà đầu tư. Các nội dung về thông tin Nhà đầu tư cũng liên quan đến các nội dung về đăng ký doanh nghiệp (thông tin Chủ sở hữu / Thành viên công ty / Cổ đông của công ty). Vì vậy, việc điều chỉnh nội dung về thông tin Nhà đầu tư có thể làm phát sinh việc công ty có vốn nước ngoài phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba, về đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Đối với công ty có vốn nước ngoài được thành lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì địa điểm thực hiện dự án đầu tư sẽ đồng thời là địa chỉ trụ sở của công ty. Theo đó, khi đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài cũng sẽ cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về trụ sở của công ty. Cần lưu ý, khi đăng ký điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài sẽ phải cung cấp bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm mới để thực hiện dự án đầu tư.

Thứ tư, về đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư

Mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư là nội dung quan trọng của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phản ánh nội dung và phạm vi các hoạt động kinh doanh của Nhà đầu tư khi triển khai dự án. Mục tiêu dự án cũng có liên quan mật thiết đối với các ngành nghề kinh doanh của công ty có vốn nước ngoài. Theo đó, khi đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài có thể phải thực hiện kèm theo thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty. Đặc biệt, khi đăng ký điều chỉnh mục tiêu dự án, quy mô dự án đầu tư, công ty có vốn nước ngoài phải giải trình và chứng minh đáp ứng điều kiện cho các nội dung điều chỉnh.

Thứ năm, về đăng ký điều chỉnh Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm điều chỉnh vốn góp của nhà đầu tư và điều chỉnh vốn huy động).

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có quy định cụ thể về tổng vốn đầu tư của dự án, trong đó có xác định số lượng và tỷ lệ cụ thể của vốn góp của mỗi nhà đầu tư, vốn huy động. Vốn góp của các nhà đầu tư tham gia trong dự án cũng đồng thời là vốn điều lệ của công ty có vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vốn huy động là giới hạn tối đa về tổng dư nợ các khoản vay của công ty có vốn nước ngoài để phục vụ triển khai dự án. Theo đó, khi công ty có vốn nước ngoài phát sinh việc điều chỉnh tăng, giảm vốn góp, vốn huy động hoặc thay đổi Nhà đầu tư góp vốn thì sẽ phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư của dự án, đồng thời có thể làm phát sinh thêm việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các nội dung liên quan đến vốn điều lệ.

Thứ sáu, về đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định cụ thể Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tính kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trước khi Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư hết hạn, công ty có vốn nước ngoài phải chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thực hiện kịp thời thủ tục đăng ký điều chỉnh Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, trong đó cần chứng minh tính hiệu quả của dự án đã thực hiện và tiềm năng phát triển của dự án trong giai đoạn tiếp theo.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư mất bao lâu?

Sau khi nhận được 01 bộ hồ sơ đầy đủ từ nhà đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, đối với các dự án đầu tư không thuộc diện được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị xử phạt thế nào?

Công ty có vốn nước ngoài có thể bị xử phạt hành chính nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:
“Điều 17. Vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC), chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư
2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
b) Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 
c) Không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư đối với các trường hợp phải điều chỉnh theo quy định pháp luật”

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm