Biên bản lấy ý kiến thỏa ước năm 2022

bởi ThuHa
Biên bản lấy ý kiến thỏa ước năm 2022

Xin chào luật sư. Doanh nghiệp tôi dự kiến lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể thì có cần lập thành văn bản không? Việc lập văn bản này được pháp luật hiện nay quy định như thế nào? Biên bản lấy ý kiến thỏa ước mới nhất hiện nay như thế nào? Rất mong được luật sư hỗ trợ giải đáp thắc mắc. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Sư X. Với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Quy định về thực hiện thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp

Điều 79 Bộ luật Lao động 2019 quy định về thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp:

1. Người sử dụng lao động, người lao động, bao gồm cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực.

2. Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể. Quy định của người sử dụng lao động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì phải được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước lao động tập thể.

3. Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể và các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

Mẫu biên bản lấy ý kiến thỏa ước lao động tập thể


(TÊN DOANH NGHIỆP)
Địa chỉ trụ sở chính: ……….
Mã QLLĐ: ………………………
Điện thoại: ……………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
, ngày … tháng …  năm 

BIÊN BẢN

Lấy ý kiến về thỏa ước lao động tập thể

1. Tổng số công nhân viên chức và lao động của doanh nghiệp: …….  người.

2. Phương thức lấy ý kiến: (Đánh dấu X vào nội dung lựa chọn)

– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua chữ ký:
– Lấy ý kiến toàn thể công nhân viên chức và lao động thông qua biểu quyết:

3. Số lượng người được lấy ý kiến: ……..  người

(Ngoài việc tổ chức lấy ý kiến tập thể người lao động, nếu có tổ chức lấy ý kiến của đại biểu thì ghi rõ thành phần tham dự, số lượng người được lấy ý kiến của từng thành phần)

4. Số người tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: ……….  người

Tỷ lệ: ……….

5. Số người không tán thành nội dung Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp: ……..  người

Tỷ lệ: ……….

6. Những điều khoản không tán thành:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

(Tại từng điều, khoản không tán thành doanh nghiệp ghi rõ tỷ lệ % không tán thành)

Xác nhận của đại diện BCH Công đoànChủ tịch BCH.CĐCS
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người viết biên bản
(Ký, ghi rõ chức vụ và họ tên)

Tải mẫu biên bản lấy ý kiến thỏa ước lao động tập thể

Các trường hợp thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

Biên bản lấy ý kiến thỏa ước
Biên bản lấy ý kiến thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp tuy pháp luật không bắt buộc, nhưng đây là văn bản rất quan trọng, được xây dựng, ký kết trên cơ sở đàm phán, thương lượng giữa hai bên, là cơ sở để bảo đảm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp vì vậy hai bên cần lưu ý đến các trường hợp có thể khiến cho thỏa ước lao động tập thể bị vô hiệu. Căn cứ điều 86 BLLD 2019 quy định thì thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Toàn bộ nội dung thỏa ước lao động tập thể vi phạm pháp luật;
  • Người ký kết không đúng thẩm quyền;
  • Không tuân thủ đúng quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Ngoài ra, có trường hợp thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi một hoặc một số nội dung trong thỏa ước lao động tập thể vi phạm pháp luật.

Những nội dung chủ yếu trong biên bản lấy ý kiến thỏa ước

Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động 2019 thì pháp luật không quy định TƯLĐTT có những nội dung gì, mà chỉ quy định về nguyên tắc chung, theo đó nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật; đồng thời khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Nội dung TƯLĐTT theo tinh thần BLLĐ 2019 có thể chia thành hai nhóm như sau:

Nhóm thứ nhất, bao gồm các nội dung cụ thể hóa các quy định của pháp luật để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng không được trái quy định của pháp luật . Cụ thể nội dung chủ yếu của thỏa ước lao động tập thể bao gồm những cam kết về:

  • Việc làm và bảo đảm việc làm;
  • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
  • Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương;
  • Định mức lao động;
  • An toàn lao động và vệ sinh lao động;
  • Bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Nhóm thứ hai, bao gồm các nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật hoặc là khi pháp luật không có quy định để cho người lao động có lợi hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Biên bản lấy ý kiến thỏa ước năm 2022“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến đơn xác nhận độc thân mới nhất; hợp thức hóa lãnh sự; giấy phép bay Flycam…. của Luật Sư X, hãy liên hệ: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Biên bản lấy ý kiến thỏa ước là gì?

Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung Thỏa ước lao động tập thể được là mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể người lao động về các điều khoản trong nội dung bản Thỏa ước lao động tập thể.

Có bắt buộc phải lấy ý kiến tập thể lao động không?

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Đặc biệt, trước khi ban hành, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và sau đó, phải đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Biên bản lấy ý kiến thỏa ước gồm những nội dung gì?

Mẫu biên bản lấy ý kiến tập thể người lao động sẽ gồm những nội dung sau :
– Số CNVC và lao động trong doanh nghiệp;
– Phương thức lấy ý kiến;
– Số lượng người được lấy ý kiến ;
– Số người tán thành và không tán thành nội dung TƯLĐTT;
– Những điều khoản không tán thành 

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm