Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới

bởi BuiNgan
Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới

Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức phổ biến để Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Pháp luật hiện hành đã có những quy định cụ thể về các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất.

Cùng Luật sư X tìm hiểu các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới qua bài viết dưới đây.

Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất với các trường hợp sau:

 • Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê hoặc cho thuê mua;
 • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê;
 • Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng;
 • Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước;
 • Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân;
 • Giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất

Pháp luật đất đai quy định các trường hợp không phải đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

 • Giao đất không thu tiền sử dụng đất;
 • Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định;
 • Sử dụng đất quy định tại các trường hợp:

– Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:
+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao theo quy định;
+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.
– Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

 • Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản;
 • Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ;
 • Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở;
 • Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất gồm những bước sau:

Bước 1: Lập phương án đấu giá

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá

Bước 3: Quyết định đấu giá

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất tham gia đấu giá

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá đất

Bước 6: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 7: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tham gia đấu giá đất như thế nào?

Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới
Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới

Bước 1: Xem thông tin về cuộc đấu giá

Điểm b khoản 1 Điều 35 Luật Đấu giá tài sản 2016 quy định tổ chức đấu giá phải niêm yết việc đấu giá tài sản ít nhất là trước 15 ngày mở cuộc đấu giá tại các địa điểm sau:

– Tại trụ sở của tổ chức đấu giá.

– Tại nơi tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

– Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đất.

Như vậy, người dân xem kỹ thông tin về cuộc đấu giá đất tại một trong những địa điểm trên.

Bước 2: Đăng ký tham gia đấu giá

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016, người dân đăng ký tham gia đấu giá đất thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá đất hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá, cụ thể:

– Tổ chức đấu giá bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày.

Do đó, người dân liên hệ với tổ chức đấu giá để mua và nộp hồ sơ.

– Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do hai bên thỏa thuận nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của quyền sử dụng đất.

Gửi tiền đặt trước vào tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá mở tại ngân hàng thương mại/chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Trường hợp khoản tiền đặt trước dưới 05 triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá.

Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

Bước 3: Tham gia đấu giá

Thủ tục cấp sổ đỏ khi trúng đấu giá

Căn cứ Điều 14 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, thủ tục cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ, Sổ hồng) đối với đất khi trúng đấu giá như sau:

Bước 1: Nộp chứng từ đã nộp đủ tiền trúng đấu giá

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết

Khi nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

Bước 3: Trao Giấy chứng nhận và bàn giao đất trên thực địa

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện những việc sau:

– Chủ trì, phối hợp với đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đấu giá  tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận.

– Chỉ đạo thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về chủ đề “Các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định mới. Hy vọng thông tin chúng tôi cung cấp có thể giúp ích cho bạn trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ: cấp lại sổ đỏ, thành lập công ty, tạm ngừng kinh doanh, xác nhận tình trạng hôn nhân, bảo hộ logo độc quyền,… của Luật sư X, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Một gia đình có được nhiều người tham gia đấu giá một thửa đất trong một lần đấu giá không?

Một hộ gia đình, một tổ chức chỉ được một người đại diện tham gia đấu giá đối với mỗi thứa đất đấu giá.

Nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất

– Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
– Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

a) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu ghi đầy đủ các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn được bỏ vào phong bì dán kín, tại các mép của phong bì có chữ ký của người đăng ký tham gia đấu giá;
b) Bản sao thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (đối với cá nhân); bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý (đối với tổ chức),
c) Bản sao số hộ khẩu (đối với cá nhân, hộ gia đình), bản sao giấy tờ chứng minh là người đại diện hợp pháp và bản sao giấy tờ tùy thân của người đại diện hợp pháp (đối với tổ chức);
d) Giấy ủy quyền và bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền người khác thay mặt tham gia đấu giá);
đ) Hồ sơ dự án đầu tư (đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư);
e) Bản sao giấy tờ, tài liệu khác chứng minh về điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật liên quan.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm