Có được tháo dỡ tài sản khi được bồi thường đất?

bởi Luật Sư X

Nhiều trường hợp khi đất được nhà nước thu hồi, bồi thường thì bạn vẫn còn nhiều tài sản có thể di chuyển như nhà cửa, cây cối, biển quảng cáo. Vậy trong trường hợp này nếu đã nhận tiền bồi thường rồi thì có thể tháo dỡ tài sản trên đất để chuyển đi nơi khác hay không? Liệu lúc này tài sản trên đất bị thu hồi có thuộc về nhà nước? 


LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ:

  • Luật Đất đai 2013
  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP
  • Các văn bản khác có liên quan

Nội dung tư vấn

1. Bồi thường đất là gì?

Trước hết, bạn nên hiểu một số khái niệm cơ bản về bồi thường đất được pháp luật quy định.

Bồi thường đất là việc nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất, được quy định tại Điều 3 Luật Đất đai 2013

Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất là việc nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại được hiểu là chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.

2. Tài sản trên đất bị thu hồi có được tháo dỡ? 

Cần khẳng định ngay: Bạn hoàn toàn có thể tháo dỡ tài sản của mình trên đất bị thu hồi và di chuyển đi nơi khác.

Tài sản của bạn trên đất phải tháo dỡ sẽ được bồi thường theo quy định tại điều 89 Luật đất đai 2013:

Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

“1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Tùy theo tình trạng của tài sản mà mức bồi thường sẽ có sự khác biệt. Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP có quy định rất chi tiết về cách xác định thiệt hại phải bồi thường trong trường hợp này. Công thức cụ thể như sau:

Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại được xác định theo công thức sau:

Tgt=G1-(G1/T)xT1 

Trong đó:

  • Tgt: Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại;
  • G1: Giá trị xây mới nhà, công trình bị thiệt hại có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành;
  • T: Thời gian khấu hao áp dụng đối với nhà, công trình bị thiệt hại;
  • T1: Thời gian mà nhà, công trình bị thiệt hại đã qua sử dụng. 

Đây là bồi thường thiệt hại, vì bạn là người có thiệt hại khi có tài sản trên đất bị thu hồi. Tài sản vẫn là của bạn, bạn có toàn quyền tháo dỡ, di dời và lấy lại tài sản của mình khi Nhà nước đã đền bù 1 phần giá trị của bất động sản và động sản gắn liền với mảnh đất bị thu hồi.

Bài viết trên báo chí: https://dantri.com.vn/ban-doc/nguoi-dan-co-quyen-so-huu-doi-voi-tai-san-tren-dat-do-nha-nuoc-thu-hoi-20181129080621478.htm

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư đất đai tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm