Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024

bởi Anh
Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024

Gia đình tôi đã sống trên mảnh đất hiện tại được 10 năm nhưng vì nhiều lý do nên chưa làm sổ đỏ. Bố mẹ tôi giờ muốn làm sổ đỏ và được UBND hướng dẫn cần phải xác nhận nguồn gốc có quyền sử dụng đất này. Do chưa làm những vấn đề này bao giờ nên gia đình tôi cũng khá hoang mang. Mong được Luật sư tư vấn thêm về đơn xin xác nhận nguồn gốc của quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Vấn đề của bạn sẽ được LSX giải đáp qua bài viết “Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024”

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024-Tải xuống mẫu

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất là thủ tục được nhiều người quan tâm khi việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc xác định nguồn gốc quyền sử dụng đất phải được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có sự yêu cầu, đề nghị của chủ đất. Về mẫu đơn hãy tham khảo mẫu đơn dưới đây của chúng tôi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

Kính gửi: UBND phường (xã)……………………………………………

Tên tôi là:………………………………….. Sinh năm:…………………….

Số CMTND:………… cấp ngày……./……./………. tại Công an tỉnh: …

Cùng vợ (chồng) tôi là:………………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại số nhà:…………….. đường phố:……………………

Khu dân cư số:…………… phường (xã):……… Thành phố……………..

Số liệu đo vẽ năm 20……; Thuộc thửa đất số: …….. tờ bản đồ số…….. diện tích……….. m2.

Địa chỉ thửa đất:…………………………………………………………………

Số sổ hộ khẩu:…………….…. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày……… tháng……… năm …………

Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ngày………. tháng………. năm 20……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

– Hiện trạng sử dụng đất:………………………………………………

– Nguồn gốc sử dụng đất:………………………………………………

– Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:………………………

– Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:…………………………

– Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất :……………………………

Ngày….. tháng…. năm …..Cán bộ địa chính(Ký, ghi rõ họ, tên)Ngày….. tháng…. năm …..TM. Uỷ ban nhân dânChủ tịch(Ký tên, đóng dấu)

KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ngày….. tháng…. năm …..Người thẩm tra hồ sơ(Ký, ghi rõ họ, tên)Ngày….. tháng…. năm …..Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất(Ký tên, đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Ngày ……. tháng ……. năm ……….

Trưởng Phòng

(Ký tên, đóng dấu)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [18.21 KB]

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024
Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024

>>Xem thêm: thủ tục làm sổ đỏ đất thổ cư

Đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất được dùng để làm gì?

Đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Đầu tiên bạn có thể sử dụng đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất để cấp sổ đỏ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đó đây còn là căn cứ nếu có tranh chấp pháp lý liên quan đến đất đai xảy ra.

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất dùng để xác nhận nguồn gốc của một thửa đất. Nguồn gốc của đất có thể là:

– Đất do Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

– Đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai hoang, lấn chiếm, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế.

– Đất được cấp theo kết quả hòa giải, quyết định của cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

– Đất được giao, cho thuê, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất được sử dụng trong các trường hợp sau:

– Để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Để làm thủ tục chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

– Để làm thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.

Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024
Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024

Ai có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất?

Thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất hiện nay thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã, cũng có nghĩa là, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất. Về quy định cụ thể hãy tham khảo thông tin dưới đây của chúng tôi:

Theo khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất như sau:

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất

  1. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:
    a) Trường hợp đăng ký đất đai thì xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.
    Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
    ….
    Thông thường khi xác nhận nguồn gốc đất là do chủ sử dụng đất không còn các giấy tờ chứng minh hoặc các giấy tờ không đủ để chứng minh quyền sử dụng đất

Do đó, khi xác nhận hiện trạng sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp xã, cũng có nghĩa là, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất 2024. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Căn cứ để xác định đất ổn định dựa trên những yếu tố nào?

Căn cứ theo Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điều 11 Nghị định 104/2022/NĐ-CP quy định về căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định như sau:
Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:
– Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;
– Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;
– Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;
– Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;
– Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;
– Thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký.
Trường hợp không khai thác được thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì bổ sung Giấy xác nhận thông tin về cư trú.
– Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;
– Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;
– Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;
– Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

Thế nào là xác định nguồn gốc đất?

Nguồn gốc của đất có thể là:
– Đất do Nhà nước giao, cho thuê, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.
– Đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai hoang, lấn chiếm, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế.
– Đất được cấp theo kết quả hòa giải, quyết định của cấp có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
– Đất được giao, cho thuê, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm