Cơ quan thực hiện quyền tư pháp là cơ quan nào

bởi Lò Chum
Cơ quan thực hiện quyền tư pháp là cơ quan nào

Việt Nam đã ban hành và nhiều lần thay đổi các bản Hiến pháp; qua các năm cho ta thấy để thực hiện vai trò của nhà nước; và kiểm soát được việc thực hiện quyền lực của nhà nước;  thì việc phân định rõ ba quyền quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đã giúp nhà nước tối ưu hóa được điều này để phù hợp; với thực tiễn và tiến trình cải cách đất nước trong đó có cải cách tư pháp.

Theo luật học, cơ quan tư pháp hay hệ thống tư pháp; là một hệ thống tòa án nhân danh quyền tối cao hoặc nhà nước để thực thi công lý, một cơ chế; để giải quyết các tranh chấp. Cơ quan tư pháp là cơ quan nhà nước thực hiện quyền tư pháp; một trong ba quyền của quyền lực nhà nước thống nhất. Để hiểu rõ hơn về vấn đề: Cơ quan thực hiện quyền tư pháp là cơ quan nào Hãy cùng tham khảo; qua bài viết dưới đây của Luật sư X nhé!

Căn cứ pháp luật

Luật Hiến pháp năm 2013;

Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014.

Quyền tư pháp là gì ?

Quyền tư pháp có thể hiểu là khả năng và năng lực riêng có của Tòa án; trong việc thực hiện thẩm quyền xét xử và các thẩm quyền khác theo phương thức; nhất định để tác động đến hành vi của con người và các quá trình phát triển xã hội.

Đây là quan niệm khái quát nhất về quyền tư pháp mà ở đó chỉ rõ các bộ phận; cấu thành quan trọng nhất của quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp. Đó là: quyền tư pháp là khả năng và năng lực riêng có của Toà án; quyền tư pháp được thực hiện bằng việc thực hiện thẩm quyền xét xử và các thẩm quyền khác; quyền tư pháp được thực hiện bằng phương thức tố tụng tư pháp; quyền tư pháp và việc thực hiện quyền tư pháp tác động; đến hành vi của con người và các quá trình phát triển xã hội.

Nội dung của các bộ phận cấu thành quan trọng đó được; nhận thức cụ thể thông qua việc phân tích bản chất, phạm vi, nội dung, chủ thể, phương thức; và thể chế hoá quyền tư pháp và thực hiện quyền tư pháp.

Định nghĩa cơ quan tư pháp

Cơ quan tư pháp là cơ quan nhà nước thực hiện quyền tư pháp, một trong ba quyền của quyền lực nhà nước thống nhất.

điều tra, truy tố, xét Xử các hành vi trái pháp luật, có tính chất nguy hiểm; cho xã hội gỡ con người thực hiện và nhân danh nhà nước ra các chế tài thích hợp; được Bộ luật hình sự quy định hoặc gi! quyết các tranh chấp về dân sự, kinh tế, lao động, hành chính giữa các thể nhân; hoặc thể nhân và pháp nhân, nhân danh nhà nước đưa ra các phán xét, phán quyết; bảo đảm các quyển, lợi ích hợp pháp của thể nhân, pháp nhân.

Cơ quan thực hiện quyền tư pháp là cơ quan nào
Cơ quan thực hiện quyền tư pháp là cơ quan nào

Như vậy, hiểu theo nghĩa chặt chẽ, cơ quan tư pháp chỉ bao gồm tòa án các cấp. Nhưng toà án không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước, có giai đoạn không chỉ xét xử; mà còn làm cả chức năng điều tra, truy tố, có giai đoạn lại chỉ chuyên trách làm chức năng xét xử, trong trường hợp đó, ngoài; toà án, cơ quan tư pháp còn có cơ quan điều tra, cơ quan kiểm sát ở ngoài toà án.

Hệ thống cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Thứ nhấtTòa án nhân dân

Chức năng của Tòa án nhân dân:

Được quy định tại khoản 1 – Điều 102 – Hiến pháp năm 2013 như sau:

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp”.

Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân có đặc điểm khác; so với việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước khác như:

  • Chỉ có Tòa án nhân dân mới có thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự, dân sự; hôn nhân gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật. Khi xét xử Tòa án đều nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bản án và các quyết định của Tòa án mang tính quyền lực nhà nước.
  • Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân; mang tính bắt buộc đối với bị cáo hoặc các đương sự cho nên hoạt động xét xử của Tòa án phải tuân; theo các thủ tục tố tụng nghiêm ngặt.
  • Việc xét xử của Tòa án nhân dân có tính quyết định; cuối cùng khi giải quyết các vụ việc pháp lý. Trong nhiều trường hợp, sau khi các cơ quan, tổ chức có; thẩm quyền đã giải quyết nhưng đương sự không đồng ý; với cách giải quyết đó và yêu cầu Tòa án nhân dân; giải quyết, Tòa án nhân dân có thể xem xét và quyết định. Quyết định của Tòa án nhân dân có thể thay thế cho các quyết định; đã được giải quyết trước đó và quyết định của Tòa án nhân dân là quyết định cuối cùng.
  • Hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân là hoạt động áp dụng pháp luật.

Nhiệm vụ của Tòa án nhân dân:

Quy định tại khoản 3 – Điều 102 – Hiến pháp năm 2013 như sau:

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Do đó, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân là:

  • Bảo vệ công lý;
  • Bảo vệ quyền con người, quyền công dân;
  • Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác.

Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chứ, cá nhân tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành (khoản 2 – Điều 2 – Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014).

Thứ hai: Viện kiểm sát nhân dân

Chứ năng của Viện kiểm sát nhân dân:

Căn cứ quy định khoản 1 – Điều 107 – Hiến pháp năm 2013 quy định:

Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”.

Chức năng thực hành quyền công tố:

Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được; thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin bán về tội phạm, kiến nghị khởi tố; và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Đây là chức năng đặc thù; của Viện kiểm sát nhân dân được Hiến pháp trao cho mà các cơ quan nhà nước khác; không thể thay thế nhằm đảm bảo cho pháp luật về tư pháp được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố nhằm bảo đảm:

Mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội.

Không để người nào bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền con người, quyền công dân trái luật.

Chức năng kiểm sát các hoạt động tư pháp:

Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; để kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân; trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận; và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác; theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 4 Luật tổ chứ Viện kiểm sát nhân dân năm 2014).

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về; “Cơ quan thực hiện quyền tư pháp là cơ quan nào”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tra cứu quy hoạch xây dựng tìm hiểu về; thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân; đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh; dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Bộ máy tư pháp bao gồm?

Bộ máy tư pháp bao gồm các cơ quan tố tụng tư pháp tạo thành hệ thống Tòa án và các cơ quan kiểm sát tư pháp tạo thành hệ thống Viện kiểm sát ở Việt Nam
Chỉ có Các Cơ quan tố tụng tư pháp mới có thẩm quyền giải quyết và đưa ra phán quyết đối với các vụ việc tố tụng về hiến pháp, hành chính, hình sự, dân sự và kinh tế (trọng tài); Hoạt động của các cơ quan tư pháp là độc lập, chỉ tuân theo Hiến pháp, pháp luật vả không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào; Bất kỳ hành vi (bằng hành động hoặc không hành động) nào nhằm cản trở, tác động hoặc gây ảnh hưởng đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp đều là sự vi phạm nghiêm trọng hiến pháp và phải bị xử lý nghiêm khắc theo luật định.

Các đặc trưng của quyền tư pháp?

Các đặc trưng phổ quát của quyền tư pháp
Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của quyền tư pháp trong tiến trình phát triển của xã hội loài người có thể rút ra các đặc trưng mang tính phổ quát của quyền tư pháp như sau: tính độc lập, tính đối trọng, sự kiểm soát của quyền tư pháp đối với quyền lập pháp và quyền hành pháp, tính phi chính trị.
Các đặc trưng của quyền tư pháp ở Việt Nam
Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển quan niệm về quyền tư pháp và hiện thực quyền tư pháp hiện nay ở nước ta có thể nêu lên các đặc trưng (đặc điểm) của quyền tư pháp hiện nay ở Việt Nam như sau: tính độc lập, tính thống nhất, tính phối hợp, sự kiểm soát của quyền tư pháp đối với quyền hành pháp, tính chính trị (do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo).

Quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp 2013 có đặc điểm gì nổi bật?

Với đặc điểm tổ chức các cơ quan nhà nước theo nguyên tắc tập trung thống nhất thì việc phân định một cách rõ ràng cơ quan tư pháp với các cơ quan khác liên quan đến hoạt động tư pháp, dù chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đã được quy định trong Hiến pháp hoặc các văn bản pháp luật khác, cần thời gian để đạt được sự thống nhất trong nhận thức,
Trong hoạt động của các cơ quan liên quan đến tư pháp, phù hợp với tinh thần mới của Hiến pháp năm 2013, tiếp cận được với quan niệm về quyền tư pháp của nhiều quốc gia trên thế giới. Việc hiểu đúng về quyền tư pháp và cơ quan tư pháp trong bối cảnh Hiến pháp mới đã được ban hành không phải chỉ là những vấn đề lý luận mà có tác động trực tiếp tới định hướng cải cách tư pháp và việc thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày nay.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm