Công văn hỏi thuế về hóa đơn điện tử soạn thảo như thế nào?

bởi Thanh Tri
Công văn hỏi thuế về hóa đơn điện tử soạn thảo như thế nào?

Hóa đơn điện tử cũng giống như hóa đơn giấy, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp sẽ gặp không ít vướng mắc tương quan đến thuế. Mặc dù đã điều tra và nghiên cứu kỹ những pháp luật pháp lý nhưng vẫn chưa tìm được giải đáp. Trong những trường hợp như vậy, những chủ thể hoàn toàn có thể soạn công văn để ý kiến đề nghị cơ quan thuế giải đáp và hướng dẫn triển khai. Tại bài viết dưới đây, Luật sư X xin giới thiệu bài viết “Công văn hỏi thuế về hóa đơn điện tử soạn thảo như thế nào?” Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Công văn hỏi cục thuế là gì?

Công văn hỏi đáp gửi chi cục thuế được hiểu cơ bản chính là các công văn được tổ chức, doanh nghiệp sử dụng nhằm mục đích là trao đổi những thắc mắc của doanh nghiệp về một vấn đề nào đó liên quan đến thuế, cụ thể như giải trình các sai sót khi kê khai thuế, xin rút lại thông báo phát hàng hóa đơn, xác nhận không nợ thuế… Việc hỏi đáp với chi cục thuế còn có cách gọi khác là giải trình với cơ quan thuế. Các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính về thuế tự mình hoặc ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình thực hiện giải trình bằng văn bản.
Nếu các chủ thể là người trong ngành các chủ thể chắc hẳn sẽ dễ hiểu các vấn đề liên quan đến thuế, nhưng còn người không có chuyên môn thì sẽ không biết thuế là gì cũng như những vấn đề liên quan đến thuế. Công văn hỏi đáp gửi chi cục thuế được lập ra để các chủ thể đưa ra các thắc mắc của bản thân sau đó sẽ nộp bản công văn này đến chi cục thuế nơi có thẩm quyền giải quyết. Công văn hỏi đáp gửi Chi cục thuế sẽ trình bày tình hình doanh nghiệp, những vấn đề, thắc mắc mà doanh nghiệp đang vướng phải cũng như trình bày câu hỏi chính và câu hỏi có liên quan,…

Vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội

Thuế có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Cụ thể vai trò của thuế đối với sự phát triển kinh tế xã hội được thể hiện như sau:

Thuế giúp ổn định thị trường, điều tiết nền kinh tế.

Thuế xuất hiện và nó đã tham gia điều tiết nền kinh tế gồm hai mặt: Kích thích và hạn chế. Thông qua thuế, nhà nước đã linh hoạt điều chính các chính sách thuế trong từng thời kỳ nhất định, nhằm tác động vào cung và cầu giúp điều chỉnh chu kỳ kinh tế. Đây là một đặc trưng vốn có của nền kinh tế thị trường.

Thuế tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước

Thuế được coi là khoản thu quan trọng nhất, mang tính chất ổn định lâu dài và khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản thu này càng tang. Bên cạnh đó nguồn thu từ thuế vào ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu chi tiêu công của Nhà nước, không được sử dụng cho mục tiêu cá nhân. Nguồn thu từ thuế một phần được sử dụng cho hoạt động của bộ máy Nhà nước, đại bộ phận còn lại được chi cho đầu tư phát triển, cho văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục, thể dục thể thao, tài trợ xã hội, nghiên cứu khoa học và nhiều lĩnh vực khác.

Thuế đảm bảo cơ cấu kinh tế, giúp phát triển theo đúng định hướng của nhà nước ổn định và lâu dài.

Thuế là công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô: Góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý hướng dẫn và khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng lưu thông đối với tất cả các thành phần kinh tế theo hướng phát triển của kế hoạch nhà nước, góp phần tích cực vào việc điều chỉnh các mặt mất cân đối lớn trong nền kinh tế quốc dân.
Bên cạnh đó thuế còn giúp đảm bảo công bằng xã hội. Thông qua thuế, nhà nước sẽ điều tiết phần chênh lệch thu nhập giữa người giàu và người nghèo, bằng việc việc trợ cấp hoặc cung cấp hàng hoá công cộng.

Công văn hỏi thuế về hóa đơn điện tử soạn thảo như thế nào?
Công văn hỏi thuế về hóa đơn điện tử soạn thảo như thế nào?

Đối tượng nào áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ?

Theo quy định tại Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019 thì đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử gồm:
“Điều 91. Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.
 2. Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp rủi ro về thuế cao theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật này và các trường hợp xác định được doanh thu khi bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 4. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng hoặc trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điện tử để giao cho khách hàng thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh và phải khai thuế, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.”
  Theo đó, theo định hướng thì sẽ loại bỏ hóa đơn giấy, các chủ thể nêu trên chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử nhằm mục đích đảm bảo công tác quản lý, lưu trữ.

Cách thức phân loại thuế

Căn cứ vào nhiều tiêu thức khác nhau mà người ta phân thuế ra thành nhiều loại để có thể dễ dàng quản lý.

Phân loại theo hình thức thu gồm:

Thuế trực thu: Là loại thuế thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân. VD: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế chuyển nhượng quyền sở hữu đất.
Thuế gián thu: Là loại thuế do các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho Nhà nước thông qua việc cộng số thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu. VD: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.
Phân loại theo tính chất hành chính gồm:
Thuế nhà nước (quốc gia): nộp vào ngân sách trung ương
Thuế địa phương: nộp vào ngân sách chính quyền địa phương
Cách phân loại này thường được sử dụng trong kế toán quốc gia, dựa vào cách tổ chức quản lý thu và cấp ngân sách thụ hưởng chúng.

Phân loại thuế theo tính chất kinh tế gồm có:

Dựa theo yếu tố kinh tế bị đánh thuế: Thuế được chia thành thuế đánh vào thu nhập, thuế đánh vào tài sản tiêu dùng, thuế đánh vào tài sản, thuế đánh vào doanh nghiệp
Dựa theo yếu tố và tác nhân kinh tế chịu thuế: Thuế có các loại gồm thuế đánh vào doanh nghiệp như: Thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí, lệ phí khác, tiền thuế đất, thuế đánh vào hộ gia đình, thuế đánh vào sản phẩm.
Dựa theo lĩnh vực, thuế được phân chia theo các lĩnh vực kinh tế bị đánh thuế: Ví dụ thuế đánh vào bảo hiểm, thuế đánh vào tiết kiệm, thuế đánh vào bất động sản…

Hướng dẫn biên soạn công văn hỏi đáp về hóa đơn điện tử gửi Chi cục thuế

Phần mở đầu:

 • Ghi đầy đủ các thông tin bao gồm Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên công ty.Thông tin Chi cục thuế nơi nộp mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi cục thuế.

Phần nội dung chính của biên bản:

 • Thông tin doanh nghiệp làm mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi cục thuế.
 • Trình bày tình hình doanh nghiệp, những vấn đề, thắc mắc mà doanh nghiệp đang vướng phải.
 • Trình bày câu hỏi chính và câu hỏi có liên quan.

Phần cuối biên bản:

 • Lời cam kết của doanh nghiệp làm mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi cục thuế.
 • Thông tin nơi nhận mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi cục thuế.
 • Ký và đóng dấu của đại diện doanh nghiệp làm mẫu công văn hỏi đáp gửi Chi cục thuế.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn về “Công văn hỏi thuế về hóa đơn điện tử soạn thảo như thế nào?”. Mong rằng các kiến thức trên có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sồng hằng ngày. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như thủ tục mua bán nhà đất, công ty tạm ngưng kinh doanh, điều kiện xin giấy phép bay flycam… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp. 

Liên hệ hotline: 0833102102. Hoặc bạn có thể tham khảo thêm các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Hóa đơn điện tử có thể sử dụng đồng thời cả tiếng Việt và tiếng Anh không?

Theo quy định tại Điểm d1 Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn như sau: Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt

 Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế là loại hóa đơn gì?

Căn cứ theo quy định khoản 4 điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì: “Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế”.

Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì phải làm gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm