Đất 5% là loại đất gì?

bởi Luật Sư X

Một thuật ngữ được nhiều người sử dụng nhưng vẫn còn thắc mắc, đó là “đất 5%”. Nghe thì rất nhiều, nhưng không phải ai cũng hiểu đúng và hiểu đủ loại đất này. Vậy đất 5% là gì? Chế độ sử dụng như thế nào

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

I. Định nghĩa về đất 5%
Khoản 1 Điều 132 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Hiểu một cách đơn giản nhất, quỹ đất 5% là quỹ đất nông nghiệp của xã, phường, thị trấn, được sử dụng phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Nguồn gốc hình thành:

 • Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước,
 • Đất khai hoang,
 • Đất nông nghiệp thu hồi.

II. Chế độ sử dụng đất 5% như thế nào?

1 Mục đích sử dụng quỹ đất công ích 5% của xã, phường, thị trấn

Theo điều 132 luật đất đai thì Quỹ đất 5% được sử dụng vào các mục đích sau đây:

 • Xây dựng các công trình công cộng: Công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí,…
 • Bồi thường cho người có đất được sử dụng để xây dựng các công trình công cộng 
 • Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

2. Chế độ sử dụng đối với địa phương có quỹ đất công ích vượt quá 5%

Trường hợp địa phương để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để:

 • Xây dựng các công trình công cộng của địa phương;
 • Bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương;
 • Giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

3. Chế độ sử dụng đối với địa phương chưa sử dụng đất 5%

Trường hợp còn diện tích đất chưa sử dụng thì hộ gia đình, cá nhân tại địa phương được thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá.

Thời hạn sử dụng đất:

Đối với mỗi lần thuê thời hạn sử dụng không quá 5 năm.

Thu ngân sách:

Tiền thu được phải nộp vào ngân sách nhà nước và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm