Điều 105. Quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em

Điều 105. Quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em

Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau; có quyền, nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh hãy liên hệ ngay!