Điều 120. Khuyến khích việc trợ giúp của tổ chức, cá nhân

bởi NguyenTriet

Điều 120. Khuyến khích việc trợ giúp của tổ chức, cá nhân

Nhà nước và xã hội khuyến khích tổ chức, cá nhân trợ giúp bằng tiền hoặc tài sản khác cho gia đình, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, túng thiếu.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh hãy liên hệ ngay!

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm