Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà như thế nào?

bởi BuiNgan
Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà như thế nào?

Doanh nghiệp khi tiến hành bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn và giao cho khách hàng theo quy định của pháp luật. Hóa đơn phải được lập theo đúng thông tin về hàng hóa, dịch vụ, chỉ tiêu in sẵn trên mẫu hóa đơn.

Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà như thế nào? Cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà

Hóa đơn là chứng từ do người bán, người cung cấp dịch vụ lập ra. Trong hóa đơn đó có chứa các thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

 Các loại hóa đơn thường gặp

– Hóa đơn giá trị gia tăng: hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

– Hóa đơn bán hàng: hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng với tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

– Các loại hóa đơn khác: Vé, thẻ hoặc các chứng từ khác…

Nội dung của hóa đơn

Hóa đơn chứa đựng các nội dung sau đây:

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; Thành tiền (chưa có VAT, thuế suất VAT; Số tiền thuế VAT (trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng);

– Tổng số tiền thanh toán; chữ ký người mua; chữ ký người bán; dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Các hình thức hóa đơn

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, dịch vụ;

– Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, cá nhân.

Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà như thế nào?

Nội dung xuất hoá đơn cần phải bám sát theo quy định của Hợp đồng thuê nhà phù hợp với quy định của pháp luật.

Hợp đồng cho thuê trọn gói

Đối với trường hợp hợp đồng cho thuê nhà trọn gói, bao gồm các dịch vụ kèm theo trong suốt thời hạn thuê 10 năm có điều khoản thanh toán quy định kỳ thanh toán (theo năm hoặc hàng tháng/quý/6 tháng) thì số tiền thanh toán định kỳ đó là doanh thu của bên cho thuê.

Hợp đồng quy định giá thanh toán gồm tiền thuê nhà và phí dịch vụ

Đối với trường hợp Hợp đồng quy định giá thanh toán gồm tiền thuê nhà và phí dịch vụ theo thực tế sử dụng hàng tháng thì trên hoá đơn hàng tháng ghi rõ 2 nội dung tiền thuê diện tích văn phòng và tiền dịch vụ.

Lưu ý: Trường hợp chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp không có chức năng kinh doanh điện, nước. Thì doanh nghiệp vẫn có quyền xuất hoá đơn làm chứng từ hạch toán, kê khai thuế nếu như nội dung của hợp đồng cần có điều khoản về việc này. Ví dụ: “Bên đi thuê thanh toán cho Bên cho thuê toàn bộ chi phí điện, nước điện thoại theo thực tế sử dụng. Căn cứ số liệu trên đồng hồ phụ về điện nước, giá thanh toán cho nhà cung cấp, bên cho thuê xuất hoá đơn cho bên đi thuê  làm chứng từ hạch toán”.

Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà như thế nào?
Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà như thế nào?

Thời điểm xuất hóa đơn cho thuê nhà

Hóa đơn cho thuê văn phòng sẽ do bên cho thuê xuất. Thời điểm xuất hóa đơn là sau khi bên đi thuê thanh toán tiền cọc hoặc tiền thuê theo hợp đồng, doanh nghiệp cho thuê nhà sẽ xác nhận vào hóa đơn, ví dụ như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Lúc này, hóa đơn bán hàng này tích hợp tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận thanh toán.

Với hóa đơn VAT thì thời điểm xuất hóa đơn như sau:

  • Đối với hoạt động bán hàng hóa: Hóa đơn GTGT được viết khi chuyển giao quyền sử dụng hàng hóa.
  • Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ: Có thể viết hóa đơn GTGT khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc khi thu tiền (trong trường hợp thu được tiền trước).

Nguyên tắc khi viết hoá đơn GTGT

Khi viết hóa đơn GTGT, kế toán cần tuân theo các nguyên tắc được quy định tại điểm 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC, cụ thể:

  • Hóa đơn GTGT phải được lập khi doanh nghiệp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Kể cả trường hợp doanh nghiệp bán hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo….
  • Các nội dung trên hóa đơn GTGT phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Hóa đơn không được tẩy xóa, sửa chữa. Chỉ được dùng một màu mực, loại mực không phai, không dùng mực đỏ. Phải viết chữ số và chữ viết liên tục, không ngắt quãng, không được viết đè lên chữ viết sẵn và phần gạch chéo chỗ còn trống (nếu có).
  • Hoá đơn GTGT được lập một lần thành nhiều liên (thường là 3 liên). Liên 1 dùng cho người bán, liên 2 dùng cho người mua.
  • Hoá đơn giá trị gia tăng phải được lập theo liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là bài viết “Doanh nghiệp xuất hóa đơn cho thuê nhà như thế nào?” của Luật sư X. Chúng tôi mong rằng những thông tin chúng tôi mang đến có thể giúp bạn vận dụng trong công việc và cuộc sống.

Để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến: hồ sơ thành lập công ty, hồ sơ giải thể công ty, hợp pháp hóa lãnh sự, quy trình thu hồi đất …của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Một hoá đơn phải đầy đủ các tính chất gì?

– Tính hợp pháp của hóa đơn chứng từ;
– Tính hợp lý của hóa đơn, chứng từ;
– Tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ

Các lỗi hay mắc phải khi lập hóa đơn

– Mực sử dụng trên hóa đơn không đúng theo quy định như: mực phai, mực bút chì, mực đỏ.
– Ghi hoặc in sai ngày tháng hóa đơn, tên doanh nghiệp, mã số thuế doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp.
– Tính toán về số tiền có sự sai lệch: số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế …
– Hóa đơn thiếu tên, chữ ký người bán, người mua.
– Hóa đơn không có dấu của đơn vị bán trên hóa đơn.

Tính hợp lý của hóa đơn thể hiện như thế nào?

Hợp lý ở đây là nội dung của hàng hóa, dịch vụ, số tiền.. thể hiện trên hóa đơn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có thể giải trình, diễn giải được. Doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mảng lĩnh vực nào thì hóa đơn chứng từ cũng phải phù hợp và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm