Hợp đồng đặt cọc có cần phải công chứng không?

Trong cuộc sống, có rất nhiều các giao dịch dân sự mà chúng ta áp dụng biện pháp bảo đảm là đặt cọc và biện pháp đó có thể được thiết lập thông qua một hợp đồng bằng văn bản. Vậy hợp đồng đặt cọc có cần phải công chứng không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Công chứng hợp đồng

Trước hết, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật công chứng 2014 thì “Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (hợp đồng, giao dịch); tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây được gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng”.

Bên cạnh đó, Điều 5 Luật công chứng 2014 cũng quy định về giá trị pháp lý của hợp đồng được công chứng như sau:

  • Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng;

  • Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch có thỏa thuận khác.

  • Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

Công chứng hợp đồng do Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng thực hiện. Việc công chứng giúp bảo đảm nội dung của một hợp đồng và công chứng viên chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hợp đồng đó.

Như vậy, việc công chứng hợp đồng có ý nghĩa trong việc đảm bảo giá trị pháp lý của hợp đồng; còn đối với những hợp đồng bắt buộc phải công chứng thì góp phần xác định hiệu lực của hợp đồng. Bên cạnh đó, đây cũng là một trong những căn cứ xác đáng, chính xác giúp đỡ Tòa án trong việc giải quyết tranh chấp khi có yêu cầu.

3. Vậy hợp đồng đặt cọc có cần phải công chứng không?

Trước hết, căn cứ theo quy định của Luật Công chứng 2014 thì hợp đồng phải công chứng theo hai trường hợp sau:

  • Theo thỏa thuận của hai bên;
  • Theo quy định của pháp luật phải công chứng.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 328 Bộ Luật dân sự 2015 thì: “Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng”. Như vậy, có thể hiểu hợp đồng đặt cọc là một dạng hợp đồng “dự bị” để một thời gian sau sẽ thực hiện một giao dịch khác. Lúc này sẽ có các trường hợp sau có thể xảy ra theo quy định tại Khoản 2 Điều 328 Bộ luật dân sự 2015:

  • Trường hợp 1: Trường hợp hợp đồng được giao kết thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền
  • Trường hợp 2: Trường hợp bên đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng khi hết thời gian đặt cọc thì tài sản đặt cọc sẽ thuộc về bên nhận đặt cọc.
  • Trường hợp 3: Trường hợp bên nhận đặt cọc từ chối giao kết, thực hiện hợp đồng khi hết thời gian đặt cọc thì bên nhận đặt cọc phải trả lại tài sản đặt cọc cho bên đặt cọc và trả một số tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho bên đặt cọc

Ngoài ra, nếu hai bên có thỏa thuận khác thì khi hợp đồng đặt cọc không thực hiện được, hai bên phải thực hiện theo thỏa thuận khác đó.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hợp đồng công chứng không bắt buộc phải công chứng. Tuy nhiên, để bảo đảm tính pháp lý cũng như phòng ngừa trường hợp tranh chấp xảy ra, chúng ta nên thực hiện việc công chứng hợp đồng đặt cọc dựa trên sự thỏa thuận của hai bên.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: