Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng mới theo quy định năm 2023

bởi Trà Ly
Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng mới theo quy định năm 2023

Khi không đảm bảo được sức khỏe hoặc thời gian tham gia sinh hoạt Đảng, đang có thể nộp đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng lên cơ quan có thẩm quyền. Sau đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết định xem Đảng viên có được nghỉ sinh hoạt Đảng hay không. Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng cần có đầy đủ thông tin và phải có lí do phù hợp thì mới có thể dễ dàng được cho phép. Nếu bạn đang tìm kiếm một Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng mới đầy đủ, chính xác, hãy tham khảo Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng dưới đây của Luật sư X nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Điều lệ Đảng
  • Hướng dẫn 27/HD-BTCTW năm 2009
  • Quy định 29-QĐ/TW

Trường hợp nào được xin nghỉ sinh hoạt Đảng?

Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Đảng quy định, một trong những nhiệm vụ của Đảng viên là sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng quy định.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp thì Đảng viên cũng bắt buộc phải tham gia sinh hoạt Đảng. Điều 7 Điều lệ Đảng nêu rõ:

Đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng do chi bộ xem xét, quyết định.

Đồng thời, tại khoản 7.1 Điều 7 Quy định 29-QĐ/TW cũng quy định Đảng viên có tuổi cao, sức khỏe yếu và không thể tham gia sinh hoạt Đảng được thì có thể tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ để xin giảm, miễn sinh hoạt Đảng.

Tuy nhiên, chỉ khi mà chi bộ xem xét và quyết định thì Đảng viên này mới được miễn sinh hoạt Đảng.

Để quy định chi tiết các trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng, tại khoản 1 Điều IV Hướng dẫn 09 năm 2017 quy định cụ thể các trường hợp sau đây:

– Đảng viên tuổi cao, sức yếu không thể tham gia sinh hoạt Đảng (có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền), tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo với chi bộ xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

– Do phải đi điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú.

– Đảng viên ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng (du lịch, chữa bệnh, thăm thân nhân…);

– Đảng viên đi lao động đơn lẻ, ở những vùng xa, không có tổ chức Đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt Đảng.

– Đi làm việc lưu động ở các địa phương, đơn vị trong nước thời gian dưới 01 năm, việc làm không ổn định, hoặc ở những nơi chưa có tổ chức Đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ.

– Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian nghỉ chờ quyết định nghỉ hưu.

– Đảng viên nữ trong thời gian nghỉ sinh con theo quy định của Luật Lao động có nguyện vọng miễn sinh hoạt Đảng.

Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng mới theo quy định năm 2023
Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng mới theo quy định năm 2023

Đảng viên được xin nghỉ sinh hoạt đảng thì có những quyền hạn và trách nhiệm gì?

Căn cứ khoản 2 Hướng dẫn 27/HD-BTCTW năm 2009 quy định về trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng như sau:

2. Trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

– Được dự đại hội đảng viên, được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông báo nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ

– Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn

– Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quy định. Bản thân gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng.

Hướng dẫn này được phổ biến đến chi bộ, có hiệu lực từ ngày ký và thay thế điểm a, b mục 9.3 trong Hướng dẫn số 03/BTCTW ngày 29/12/2006 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”; mục 1, phần III trong Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/6/2007 “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng” của Ban Tổ chức Trung ương.

Theo đó, đảng viên được miễn sinh hoạt đảng sẽ có quyền hạn và trách nhiệm sau:

– Được dự đại hội đảng viên, được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông báo nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ

– Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn

– Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quy định. Bản thân gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng.

Xin nghỉ sinh hoạt Đảng có phải đóng Đảng phí?

Việc đóng Đảng phí cũng như sinh hoạt Đảng là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Đảng viên. Theo đó, khi xin nghỉ sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải thực hiện trách nhiệm quy định tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW:

Thực hiện nhiệm vụ Đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách Đảng viên; đóng Đảng phí theo quy định”

Ngoài ra, khi xin nghỉ sinh hoạt Đảng, Đảng viên vẫn được tính tuổi Đảng, xét tặng huy hiện Đảng khi có đủ tiêu chuẩn và được miễn đánh giá, chất lượng Đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt Đảng.

Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng

Hướng dẫn viết Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng

Khi soạn thảo mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng cần có các nội dung thông tin sau:

– Thông tin Đảng bộ, chi bộ ở phía trên góc trái của văn bản;

– ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ghi ở phía bên trên góc phải của văn bản, sau đó là ngày tháng năm viết đơn;

– Tên đơn: ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

– Kính gửi: kính gửi Đảng ủy và kính gửi chi bộ Đảng…

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, ngày vào Đảng, được công nhận chính thức ngày…

– Ghi cụ thể tên của chi bộ nơi Đảng viên đang sinh hoạt;

– Nêu cụ thể lý do xin nghỉ sinh hoạt Đảng, ghi rõ thời gian xin nghỉ sinh hoạt Đảng là từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

Ví dụ: Vì lý do tuổi đã cao sức khỏe yếu nên không thể tham gia sinh hoạt Đảng,…

Nay tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ ……cùng chi bộ……………..cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian từ ngày…tháng..năm đến ngày…tháng…năm.

Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong dược lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

– Tiếp đó người viết đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng sẽ ký và ghi rõ họ tên.

Khuyến nghị

Khi đối diện các vướng mắc có nguy cơ thiệt hại về tài sản, tinh thần hiện hữu trước mắt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay với Luật sư X để chúng tôi kịp thời đưa ra các biện pháp phù hợp, giúp quý khách giải quyết vấn đề thuận lợi. 

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt đảng mới theo quy định năm 2023” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư X luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ, thông tin pháp lý liên quan như là mẫu đơn khởi kiện thuận tình ly hôn vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Trốn sinh hoạt Đảng, Đảng viên có thể bị kỷ luật thế nào?

Sinh hoạt Đảng là một trong những nghĩa vụ của mỗi Đảng viên. Tuy nhiên, tại Quy định số 102-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên thì không có quy định nào về hình thức kỷ luật Đảng viên “trốn” sinh hoạt Đảng.
Hiện nay, khoản 8.1 Điều 8 Quy định 29 năm 2016 quy định:
Chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách Đảng viên đối với các trường hợp sau: Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng hoặc không đóng Đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng […]
Theo quy định thì mặc dù không có hình thức kỷ luật Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng nhưng Chi bộ vẫn được quyền xem xét, đề nghị xóa tên Đảng viên khỏi danh sách nếu bỏ sinh hoạt Đảng không có lý do chính đáng.

Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt Đảng nơi cư trú trong những trường hợp nào?

Căn cứ theo tiểu mục 1.1 Mục 1 Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 quy định về những trường hợp Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt Đảng nơi cư trú như sau:
– Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi cư trú.
– Đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động;
Đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.
– Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm