Mẫu đơn yêu cầu mở lối đi chuẩn quy định

bởi Nguyễn Tài
Mẫu đơn yêu cầu mở lối đi

Chính vì thế sau đây LSX xin gửi tới bạn đọc những thông tin cơ bản nhất về mẫu đơn yêu cầu mở lối đi chuẩn quy định.

Lối đi chung là gì?

Tuy nhiên, không ít trường hợp nhầm lẫn giữa lối đi chung và lối đi qua, mặc dù hai khái niệm này là hoàn toàn khác nhau. Vậy, lối đi qua và lối đi chung có những điểm khác biệt như thế nào?

Khác với lối đi chung, lối đi qua được quy định tại khoản 1 Điều 254 của Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

“1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc cung cấp một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Theo đó, lối đi qua là lối đi trên bất động sản của người khác, khi chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc cung cấp một lối đi hợp lý, thông qua thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Có một số tiêu chí để phân biệt lối đi chung và lối đi qua, bao gồm: nguồn gốc, nội dung về đền bù, đất mở lối đi, thủ tục đăng ký và người được hưởng quyền trong việc sử dụng lối đi.

Mẫu đơn yêu cầu mở lối đi chuẩn quy định

Điều kiện cần phải đáp ứng để được mở lối đi chung

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015, để được mở lối đi qua bất động sản liền kề, các điều kiện sau đây cần được đáp ứng:

  • Bất động sản phải bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác.
  • Bất động sản bị vây bọc không có hoặc không có đủ lối đi ra đường công cộng. Khi các điều kiện trên được đáp ứng, chủ sở hữu của bất động sản bị vây bọc có quyền yêu cầu chủ sở hữu của bất động sản vây bọc mở một lối đi cho mình.

Căn cứ theo Luật Đất đai năm 2013 quy định về quyền của người sử dụng đất, quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề, quyền về lối đi qua như sau:

Quyền chung của người sử dụng đất

1. Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này.

Theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015, Điều 246. Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

Quyền về lối đi qua

1. Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

3. Trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Theo quy định trong trường hợp nhà bạn không có lối đi thì gia đình bạn có thể yêu cầu mở lối đi ra và phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Nếu đường đi bạn thỏa thuận với chính quyền thôn thì bạn cần thỏa thuận đền bù để được hưởng lối đi.

Tuy nhiên, cũng cần kiểm tra lại quy hoạch xem phần đất công có được sử dụng làm đường đi hay không. Nếu không thuộc quy hoạch làm đường đi thì bạn cũng không có cơ sở để nộp tiền và đăng ký biến động đất đai.

Căn cứ xác lập quyền về lối đi qua

Căn cứ Điều 246 BLDS 2015, quyền về lối đi qua được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc như sau:

– Xác lập theo quy định của luật thông qua quy định tại Khoản 1, Điều 254 BLDS 2015 như sau: Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc khi họ không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng có quyền yêu cầu được mở lối đi, quyền này được xác lập trực tiếp theo quy định của luật.

– Xác lập theo thỏa thuận thông qua quy định tại Khoản 2, Điều 254 BLDS 2015, theo đó, chủ sở hữu của bất động sản bị vây bọc không được yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề theo ý mình mà cần phải thỏa thuận với các chủ sở hữu liền kề khác để việc mở lối đi ít gây thiệt hại nhất cho các chủ sở hữu này.

– Xác lập theo di chúc: Nếu chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc để lại di chúc thể hiện nội dung để cho người thừa kế của họ được hưởng quyền về lối đi thì chủ sở hữu bất động sản vây bọc phải tôn trọng quyền này của người thừa kế.

Căn cứ chấm dứt quyền về lối đi qua

Theo quy định tại Điều 256 BLDS 2015, quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp sau đây:

– Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người.

– Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền.

– Theo thỏa thuận của các bên.

– Trường hợp khác theo quy định của luật.

Mẫu đơn yêu cầu mở lối đi chuẩn quy định

Đơn yêu cầu mở lối đi qua bất động sản liền kề sẽ do người có bất động sản bị chắn lối đi viết để bày tỏ nguyện vọng của mình, và gửi cho chủ sở hữu bất động sản mà họ muốn mở lối đi qua. Việc mở lối đi qua này sẽ kéo theo những nghĩa vụ về đền bù những tài sản, hoa lợi có trên đường đi đó. Việc này sẽ được quyết định bằng thỏa thuận của hai bên.

Xử lý hành vi lấn chiếm lối đi chung thế nào?

Giống với các tranh chấp dân sự khác, khi xảy ra tranh chấp việc đầu tiên hai bên sẽ làm là thương lượng. Nếu hai bên có thể thương lượng và hòa giải với nhau, đây sẽ là phương án đơn giản và hiệu quả nhất. Nếu việc thương lượng không có kết quả thì có thể nhờ đến sự can thiệp của cơ quan có thẩm quyền, cụ thể hơn là đệ đơn lên tòa để tòa giải quyết.

Người sử dụng đất có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện những hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. Thông thường Tòa án cấp huyện, quận nơi có đất đang tranh chấp sẽ là nơi có thẩm quyền giải quyết việc khởi kiện tranh chấp về lối đi chung.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến “Mẫu đơn yêu cầu mở lối đi chuẩn quy định“. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Câu hỏi thường gặp

Giới hạn về lối đi chung đó do ai quyết định?

Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định.

Nếu yêu cầu mở lối đi không được chủ bất động sản liền kề đó chấp nhận thì sẽ thế nào?

Nếu hai bên không thể tự thỏa thuận và xảy ra tranh chấp thì

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm