Những giao dịch không được dùng tiền mặt

bởi Luật Sư X
Những giao dịch không được dùng tiền mặt

Một số giao dịch dân sự bắt buộc không được dùng tiền mặt làm phương thức thanh toán theo quy định pháp luật. Vậy các giao dịch nào không được dùng tiền mặt? Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn!

Căn cứ:

 • Bộ luật dân sự năm 2015;
 • Nghị định 222/2013/NĐ-CP thanh toán bằng tiền mặt do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013;
 • Thông tư 21/2017/TT-NHNN về quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 12 năm 2017;
 • Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP về thanh toán bằng tiền mặt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 1 năm 2015.

Nội dung tư vấn:

1. Giao dịch dân sự không dùng tiền mặt là gì?

Theo quy định tại Điều 116 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định như sau:

Điều 116. Giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 222/2013/NĐ – CP có quy định như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Theo đó, giao dịch dân sự không dùng tiền mặt được hiểu là những giao dịch đó không được thanh toán bằng tiền mặt.

2. Những giao dịch dân sự không được thanh toán bằng tiền mặt

Những giao dịch không được thanh toán bằng tiền mặt gồm:

 • Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 21/2017/TT-NHNN, quy định rằng khi giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Điều 4. Phương thức giải ngân vốn cho vay sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

1. Tổ chức tín dụng cho vay phải sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật để giải ngân vốn cho vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Việc chuyển số tiền giải ngân vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được tổ chức tín dụng cho vay thực hiện ngay trong ngày giải ngân vốn vay theo mục đích ghi trong thỏa thuận cho vay; trường hợp việc giải ngân vốn vay thực hiện sau giờ giao dịch thanh toán trong ngày của tổ chức tín dụng cho vay thì việc chuyển tiền được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của tổ chức tín dụng đó.

 • Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch.
 • Đối với các giao dịch chứng khoán thì Tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong hai trường hợp là Trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trong các giao dịch đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
 • Giao dịch tài chính của doanh nghiệp thì Các doanh nghiệp không sử dụng giao dịch bằng tiền mặt trong hai trường hợp là trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp hoặc khi vay và cho vay lẫn nhau. Cụ thể quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2015/TT – BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp.Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

  1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

  2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

  a) Thanh toán bằng Séc;

  b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

  c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

 • Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Tại sao những giao dịch đó không được phép thanh toán bằng tiền mặt

Những giao dịch trên không được phép thanh toán bằng tiền mặt vì những lý do sau đây:

 • Đây chủ yếu là các giao dịch có giá trị lớn;
 • Vì là giao dịch lớn nên các cá nhân, tổ chức phải đóng thuế thu nhập cá nhân hoặc các loại thuế khác. Vì vậy, không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt sẽ giúp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thực hiện dễ dàng việc thu thuế, tránh tình trạng trốn thuế ở một số nơi.
 • Để có thể kiểm soát ngân sách thu chi của nhà nước một cách tốt nhất.
 • Việc thanh toán không bằng tiền mặt mà thông qua một cách thức khác như séc, chuyển tiền thì sẽ căn cứ, giấy tờ chứng minh việc thực hiện giao dịch đó.

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm