Nợ riêng khi ly hôn được giải quyết thế nào?

bởi NguyenTriet

Chồng tôi trước đây có vay ngân hàng một khoản tiền khá lớn, lên tới 500 triệu. Nhưng đến tận bây giờ khi chuẩn bị ly hôn thì tôi mới biết đến khoản nợ này. Chồng tôi có nói là vay để làm ăn. Vây cho tôi hỏi chồng nợ vợ có phải trả không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ

  • Luật hôn nhân và gia đình 2014

Nội dung tư vấn

Việc giải quyết nợ nần khi ly hôn luôn là một vấn đề tế nhị. Nhiều trường hợp một người vay nhưng cả hai lại phải trả. Vậy trường hợp chồng vay nhưng vợ không biết thì vợ có phải trả nợ hay không?

Vợ chồng sẽ có nghĩa vụ chung về tài sản trong một số trường hợp.

Luật hôn nhân và gia đình quy định về nghĩa vụ chung vợ chồng như sau:

Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng

Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:

1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;

2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;

5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Trách nhiệm liên đới (cùng trả nợ) được quy định như sau:

Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng

1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Trong trường hợp của bạn, do bạn không biết về khoản vậy nên đây không phải là nợ chung trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, nếu khoản vay này thực sự được chồng bạn sử dụng để tạo ra thu nhập chủ yếu cho gia đình, hoặc để làm tăng tài sản chung của gia đình, thì bạn vẫn sẽ có nghĩa vụ phải trả nợ. Nghĩa vụ trả nợ của vợ chồng trong trường hợp này là nghĩa vụ liên đới. Còn nếu khoản vay không được dùng vào những mục đích đã nêu thì bạn sẽ không có nghĩa vụ phải trả nợ

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm