Quy định về giải quyết khiếu nại về thuế năm 2022

bởi ThuHa
Quy định về giải quyết khiếu nại về thuế năm 2022

Xin chào luật sư. Hiện tại tôi muốn khiếu nại, tố cáo về quyết định thuế nhưng chưa biết nên làm như thế nào? Pháp luật hiện nay quy định về giải quyết khiếu nại về thuế ra sao? Thủ tục thực hiện như thế nào? Rất mong được luật sư phản hồi giải đáp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Luật Sư X. Với thắc mắc của bạn chúng tôi xin được đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Quy định về giải quyết khiếu nại về thuế

Theo Điều 147 Luật quản lý thuế có quy định về khiếu nại, tố cáo như sau:

– Người nộp thuế, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

– Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế; công chức quản lý thuế hoặc tổ chức, cá nhân khác.

– Thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Cụ thể là:

 • Thời hạn giải quyết không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Đối với các vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày.
 • Ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết lần đầu không quá 45 ngày. Đối với các vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.
Quy định về giải quyết khiếu nại về thuế năm 2022
Quy định về giải quyết khiếu nại về thuế năm 2022

Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế quy định về giải quyết khiếu nại về thuế

Theo Điều 149 Luật quản lý thuế có quy định về trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại về thuế như sau:

 • Cơ quan quản lý thuế nhận được khiếu nại về việc thực hiện pháp luật về thuế có quyền yêu cầu người khiếu nại cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; nếu người khiếu nại từ chối cung cấp hồ sơ, tài liệu thì có quyền từ chối xem xét giải quyết khiếu nại.
 • Cơ quan quản lý thuế phải hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thu không đúng cho người nộp thuế, bên thứ ba trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người giải quyết khiếu nại thực hiện tham vấn các cơ quan, tổ chức có liên quan, bao gồm cả khiếu nại lần đầu. Khi thực hiện việc tham vấn, thủ trưởng cơ quan quản lý thuế phải ban hành quyết định thành lập Hội đồng tham vấn. Hội đồng tham vấn hoạt động theo nguyên tắc biểu quyết theo đa số. Kết quả biểu quyết là cơ sở để thủ trưởng cơ quan quản lý thuế tham khảo khi ra quyết định xử lý khiếu nại. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế là người ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định xử lý khiếu nại.

Quy định về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện

Theo Điều 61 Luật quản lý thuế có quy định về nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện như sau:

– Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan quản lý thuế tính hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế; tiền chậm nộp, tiền phạt đó. Trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.

– Trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án thì người nộp thuế được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

– Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế trả tiền lãi theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế; tiền chậm nộp; tiền phạt nộp thừa. Nguồn tiền trả lãi được chi trả từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

– Thủ tục xử lý đối với trường hợp số tiền thuế, tiền chậm nộp; tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp; tiền phạt được xác định theo quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 60 của Luật này.

Thẩm quyền về giải quyết khiếu nại về thuế

– Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính; hành vi hành chính của mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

– Cục trưởng Cục Thuế; Cục trưởng Cục Hải quan; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu có thẩm quyền:

 • Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp;
 • Giải quyết khiếu nại mà Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan; đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu đã giải quyết nhưng còn có khiếu nại.

– Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền:

 • Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính; hành vi hành chính của mình và của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp;
 • Giải quyết khiếu nại mà Cục trưởng Cục thuế; Cục trưởng Cục Hải quan; Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại.

– Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền:

 • Giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính; hành vi hành chính của mình và của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp;
 • Giải quyết khiếu nại mà Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã giải quyết lần đầu nhưng còn có khiếu nại.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là tư vấn của Luật Sư X về vấn đề “Quy định về giải quyết khiếu nại về thuế năm 2022“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến mẫu đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu; hợp thức hóa lãnh sự; giấy phép bay Flycam…. của Luật Sư X, hãy liên hệ: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ thủ tục khiếu nại về thuế gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm có:
– Văn bản khiếu nại.
– Các tài liệu kèm theo như là các văn bản; quyết định hành chính của cơ quan thuế có liên quan.

Nộp đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế theo cách nào?

– Nộp trực tiếp tại bộ phận Kiểm tra nội bộ của Tổng cục Thuế.
– Gửi qua đường bưu chính.

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế?

Chi cục trưởng Chi cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính; hành vi hành chính của mình; của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm