Quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức như thế nào?

bởi Anh
Quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức

Khi bạn thực hiện tập sự một công việc nào đó là thời gian bạn bắt đầu làm quen với công việc đó. Lúc này bạn cần phải có một người hướng dẫn mình thực hiện theo những quy định mà cơ quan tổ chức yêu cầu. Việc hướng dẫn này cũng cần phải có những điều kiện nhất định nhất là trong cơ quan nhà nước hay đối với những người từ viên chức muốn được chuyển lên công chức. Vì đây là những cơ quan sẽ kiểm soát cũng như thực hiện những nhiệm vụ của cơ quan nhà nước nên cần phải quy định cụ thể từ thời điểm tập sự. Vậy quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức như thế nào? Mời bạn đón đọc bài viết “Quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức” dưới đây của chúng tôi để có thêm những thông tin cần thiết.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Viên Chức 2010

Chế độ tập sự của viên chức là gì?

Chế độ tập sự viên chức được coi là khoảng thời gian làm quen và bắt nhịp với công việc của những người làm việc trong bộ máy nhà nước khi bắt đầu trúng tuyển công chức. Khoảng thời gian này có thể dài ngắn tuỳ vào vị trí của từng viên chức nhưng nhìn chung là một khoảng thời gian từ 6-12 tháng. Trong thời gian này viên chức tập sự sẽ được hướng dẫn làm quen với phương thức làm việc tại cơ quan cũng như cách thức làm việc cùng với việc phát triển nội bộ.

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 115/2020/NĐ-CP giải thích từ ngữ “chế độ tập sự” như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. “Chế độ tập sự viên chức” là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc; […]”
  Và chế độ tập sự của viên chức được quy định cụ thể tại Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Thời gian tập sự viên chức là bao lâu?

Thời gian tập sự viên chức tuỳ vào từng nghàng nghề và lĩnh vực nhất định. Đối với những ngành nghề yêu cầu chuẩn trình độ đại học thì thời gian đào tạo tập sự viên chức có thể là 12 tháng nhưng đối với ngành y thì lại là 9 tháng. Thời gian tập sự này sẽ không bao gồm những khoảng thời gian nghỉ gián đoạn khi làm việc như nghỉ ốm nặng phải phẫu thuật hay như đối với phụ nữ là nghỉ thai sản. Các bạn có thể tham khảo cụ thể những quy định về thời gian nghỉ như sau:

Căn cứ Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ tập sự viên chức, cụ thể như sau:

Chế độ tập sự

 1. Thời gian tập sự được quy định như sau:
  a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề nghiệp bác sĩ là 09 tháng;
  b) 09 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng;
  c) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp.
  d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.
  Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi người được tuyển dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này được tính vào thời gian tập sự.

  Theo đó thời gian tập sự dài hay ngắn phụ thuộc vào trình độ đào tạo của các chức danh nghề nghiệp được quy định cụ thể như trên.
Quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức
Quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức

Quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức

Khi viên chức bắt đầu thời gian tập sự thì cần có một người để hướng dẫn việc tập sự này. Người hướng dẫn tập sự đối với viên chức cũng có những chế độ và quy định riêng. Những người chịu trách nhiệm hướng dẫn tập sự cho viên chức mới phải là những người có thời gian làm việc đủ lâu, có kinh nghiệm cũng như trình độ đã được đào tạo trước đó về nghiệp vụ cũng như chuyên môn của lĩnh vực mà người tập sự đang thực hiện tập sự.

Căn cứ Điều 22 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về hướng dẫn tập sự viên chức, cụ thể như sau:

Hướng dẫn tập sự

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự nắm vững và tập làm những công việc theo yêu cầu nội dung tập sự quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định này.
 2. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày viên chức đến nhận việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ra quyết định bằng văn bản cử viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.
  Theo đó người tập sự phải là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bằng hoặc cao hơn, có năng lực, kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ để hướng dẫn người tập sự.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự viên chức, cụ thể như sau:

Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự

 1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
 2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
  a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
  b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
  c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
 3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
 4. Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.
 5. Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
  Theo đó trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở.

Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Những người có những điều kiện được miễn tập sự có thể làm đơn xin miễn tập sự viên chức.

Mời bạn xem thêm

Khuyến nghị

Với đội ngũ nhân viên là các luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý của LSX, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện về vấn đề luật dân sự đảm bảo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Ngoài tư vấn online 24/7, chúng tôi có tư vấn trực tiếp tại các trụ sở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Giang.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Quy định về người hướng dẫn tập sự viên chức” đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty LSX chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề về dịch vụ an phí tranh chấp đất đai một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Người hướng dẫn tập sự viên chức được hưởng phụ cấp bao nhiêu?

Căn cứ Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự viên chức, cụ thể như sau:
Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự
Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.
Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo đó trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở.
Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Những trường hợp nào không thực hiện chế độ tập sự đối với viên chức?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 21 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ tập sự đối với viên chức như sau:
“Điều 21. Chế độ tập sự
[…] 5. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này. Đối với các trường hợp không thực hiện chế độ tập sự, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức trước khi bổ nhiệm.
Không bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng đơn vị sự nghiệp công lập hoặc sang đơn vị sự nghiệp công lập khác.”
Nên trường hợp này nếu anh thuộc quy định nêu trên thì anh không phải thực hiện tập sự nữa.

Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:
“Điều 23. Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự
Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.
Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:
a) Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
c) Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.
Người hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự.
Trong thời gian tập sự, người hướng dẫn tập sự và người tập sự còn được hưởng các chế độ tiền thưởng và phúc lợi khác (nếu có) theo quy định của Nhà nước và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.”

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm