Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào?

bởi PhamThanhThuy
Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào?

Chào Luật sư hiện nay quy định về việc thi công chức và phúc khảo bài thi thế nào? Tôi có thi công chức nhưng khi có kết quả thì tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi ôn luyện rất kỹ và cũng làm bài rất tốt nhưng điểm lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Tôi thi lần 2 với hình thức là thi viết trên giấy. Hiện nay quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào? Làm đơn nộp đến cơ quan nào để xin được phúc khảo lại bài thi công chức? Thi công chức hiện nay có bao nhiêu vòng theo quy định? Thi công chức thì cần lưu ý ôn tập ở những nội dung nào? Mong được luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề Quy định về phúc khảo bài thi công chức chúng tôi tư vấn đến bạn như sau:

Xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi viết khi thi tuyển dụng công chức ra sao?

Hiện nay trong kỳ thi nào thì khi có kết quả cũng sẽ có một vài người không đồng tình với kết quả. Thi công chức cũng vậy, nếu như thí sinh không đồng ý thì họ có quyền xin phúc khảo lại bài của mình. Vậy đối với hình thức thi tuyển hay xét tuyển thì được quyền đăng ký phúc khảo? Việc xử lý kết quả phúc khảo bài thi viết khi tuyển dụng công chức hiện nay có thể được hiểu như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 29 Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 06/2020/TT-BNV quy định như sau:

Chấm phúc khảo thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy

 1. Trước khi bàn giao bài thi cho Trưởng ban chấm phúc khảo, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tiến hành các việc sau đây:
  a) Tra cứu từ số báo danh tìm ra bài thi theo số phách; rút bài thi, đối chiếu với Phiếu thu bài thi để kiểm tra, đối chiếu số tờ giấy thi;
  b) Che kết quả chấm thi, tên các thành viên chấm thi trước đó, bảo đảm thành viên Ban chấm phúc khảo không nhận biết được kết quả chấm thi và người chấm thi trước đó.
  Trường hợp đánh lại số phách bài thi phúc khảo do Chủ tịch Hội đồng quyết định và thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
  c) Tập hợp các bài thi của một môn thi vào một túi hoặc nhiều túi, ghi rõ số bài thi và tổng số tờ giấy thi có trong túi đựng bài thi; niêm phong trước khi bàn giao cho cho Trưởng ban chấm phúc khảo;
  d) Thực hiện các công tác khác liên quan đến việc phúc khảo bài thi.
 2. Trưởng ban chấm phúc khảo nhận bàn giao bài thi từ Thư ký Hội đồng, phân công thành viên chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo theo từng môn thi. Việc chấm phúc khảo thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy được thực hiện như chấm thi viết, thi trắc nghiệm trên giấy quy định tại Điều 28 Quy chế này.
 3. Xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi viết:
  a) Nếu kết quả chấm của hai thành viên chấm phúc khảo bằng nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo, ghi điểm vào ô quy định trên tờ giấy thi. Các thành viên tham gia chấm phúc khảo bài thi đó cùng ký, ghi rõ họ tên vào từng tờ giấy thi.
  b) Nếu kết quả chấm của hai thành viên chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì Trưởng ban phúc khảo giao bài thi cho thành viên chấm phúc khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh. Nếu kết quả chấm của hai trong ba thành viên chấm phúc khảo bằng nhau thì điểm bằng nhau đó là điểm phúc khảo. Trường hợp điểm chấm phúc khảo của ba thành viên chấm lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của ba thành viên chấm phúc khảo làm điểm chính thức. Điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 1 (một) chữ số thập phân. Các thành viên cùng tham gia chấm phúc khảo bài thi đó ký, ghi rõ họ tên vào tất cả các tờ giấy thi.
  Theo đó, kết quả chấm phúc khảo bài thi viết thi tuyển dụng công chức được xử lý như sau:
 • Nếu kết quả chấm của hai thành viên chấm phúc khảo bằng nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo.
 • Nếu kết quả chấm của hai thành viên chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì Trưởng ban phúc khảo giao bài thi cho thành viên chấm phúc khảo thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh:
 • Nếu kết quả chấm của hai trong ba thành viên chấm phúc khảo bằng nhau thì điểm bằng nhau đó là điểm phúc khảo.
 • Trường hợp điểm chấm phúc khảo của ba thành viên chấm lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của ba thành viên chấm phúc khảo làm điểm chính thức.

Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào?

Sau khi có kết quả thi công chức thì thí sinh được quyền phúc khảo trong một thời hạn được quy định cụ thể và chi tiết. Vậy hiện nay thì phúc khảo bài thì công chức được áp dụng ra sao? Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào?Có cần làm đơn xin phúc khảo bài thi công chức hay không theo quy định? Quy định về thời gian tập sự của công chức là bao lâu? Tại sao nên phúc khảo bài thi công chức.? Những quy định có liên quan đến việc phúc khảo bài thi công chức gồm có:

Tại Điều 30 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về quy định về xử lý kết quả thi tuyển dụng công chức sau khi có kết quả phúc khảo như sau:

Xử lý kết quả thi sau khi có kết quả phúc khảo

 1. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định việc xử lý kết quả thi sau khi có kết quả phúc khảo, như sau:
  a) Đối với thi trắc nghiệm trên giấy:
  Trường hợp kết quả số câu trả lời đúng sau khi chấm phúc khảo và chấm đợt đầu (đã được công bố) lệch nhau, Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Trưởng ban chấm đợt đầu và Trưởng ban chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Sau khi đối thoại, Chủ tịch Hội đồng quyết định kết quả chấm phúc khảo, sau đó điều chỉnh kết quả thi theo kết quả phúc khảo.
  Trường hợp có tiêu cực thì Chủ tịch Hội đồng báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật;
  b) Đối với chấm thi viết:
  Bài thi có điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã được công bố) dưới 5 điểm thì điều chỉnh điểm theo điểm chấm phúc khảo mà không phải tổ chức đối thoại.
  Bài thi có điểm chấm phúc khảo chênh lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã được công bố) từ 5 điểm trở lên thì Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Trưởng ban chấm thi đợt đầu và Trưởng ban chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Sau khi đối thoại, Chủ tịch Hội đồng quyết định điểm chấm phúc khảo và điều chỉnh điểm bài thi theo điểm chấm phúc khảo.
  Trường hợp có tiêu cực thì Chủ tịch Hội đồng báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
 2. Kết quả được công nhận sau khi chấm phúc khảo là kết quả thi chính thức của thí sinh dự thi.
  Theo đó, việc xử lý kết quả thi tuyển dụng công chức sau khi có kết quả phúc khảo đối với thi trắc nghiệm trên giấy, chấm thi viết được thực hiện theo quy định trên. Kết quả được công nhận sau khi chấm phúc khảo là kết quả thi chính thức của người thi tuyển dụng công chức.
Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào?

Thời hạn phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức là bao lâu?

Hiện nay việc phúc khảo thi công chức được áp dụng sau một thời gian từ khi có kết quả. Vậy thời gian tối đa để phúc khảo là bao lâu? Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào? Những cơ quan tuyển dụng khác nhau, khác địa điểm thì có áp dụng thời hạn này thống nhất không hay có sự khác biêth? Những quy định về thời hạn phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức hiện nay mà bạn cần được biết gồm có các vấn đề sau:

Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về việc tổ chức thi tuyển công chức như sau:

Trình tự tổ chức tuyển dụng

 1. Tổ chức thi tuyển:
  a) Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.
  b) Tổ chức thi vòng 1:
  Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
  Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi thực hiện như sau:
  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;
  Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;
  Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.
  Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.
  c) Tổ chức thi vòng 2:
  Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.
  Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.
  Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi viết hoặc hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì việc chấm thi viết và chấm phúc khảo thi viết thực hiện như quy định tại điểm b khoản này. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.
  Như vậy, thời hạn phúc khảo kết quả thi tuyển dụng công chức như sau:
 • Phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1:
 • Kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính: không thực hiện việc phúc khảo
 • Tổ chức thi vòng 1 trên giấy: trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải nộp đơn phúc khảo.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

 • Phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2:
 • Kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn: không thực hiện phúc khảo.
 • Tuyển dụng tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi viết hoặc hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết: nộp đơn phúc khảo thi viết được trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

Thời gian phúc khảo thi vòng 2 công chức chậm nhất bao nhiêu ngày?

Hiện nay quy định về việc thi phúc khảo công chức được quan tâm nhiều. Đặc biệt thì thường vòng 2 sẽ là chủ chốt và quyết định nên nhiều người khảo sát vòng 2 hơn là vòng 1. Vậy nếu như đối với việc phỏng vấn thì làm sao để có thể xin phúc khảo được kết quả? Thi viết thì sẽ dễ để phúc khảo hơn nhiều so với vấn đáp. Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào và Thời gian phúc khảo thi vòng 2 công chức mà bạn cần biết hiện nay là:

Theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về việc tổ chức thi tuyển công chức như sau:

a) Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 1.

b) Tổ chức thi vòng 1:

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 1 trên máy vi tính thì phải thông báo kết quả cho thí sinh được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 1 trên giấy thì việc chấm thi thực hiện như sau:

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả thi để thí sinh dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc quy định tại điểm này nhưng tổng thời gian kéo dài không quá 15 ngày.

c) Tổ chức thi vòng 2:

Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, Hội đồng tuyển dụng phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng tổ chức thi vòng 2 bằng hình thức thi viết hoặc hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì việc chấm thi viết và chấm phúc khảo thi viết thực hiện như quy định tại điểm b khoản này. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

Theo đó, đối với trường hợp phúc khảo bài thi viết ở vòng 2 thì thời gian phúc khảo chậm nhất là 15 ngày từ ngày công bố kết quả thi trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. 

Khuyến nghị

LSX là đơn vị pháp lý đáng tin cậy, những năm qua luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của quý khách hàng. Với vấn đề Quy định về phúc khảo bài thi công chức chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự Công ty Luật sư X luôn hỗ trợ mọi thắc mắc, loại bỏ các rủi ro pháp lý cho quý khách hàng.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Quy định về phúc khảo bài thi công chức như thế nào?” đã được LSX giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống công ty Luật sư X chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc hay nhu cầu dịch vụ của quý khách hàng liên quan tới Giấy phép sàn thương mại điện tử… Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Thời gian chấm thi công chức vòng 1 là bao lâu?

Tùy thuộc vào mỗi hình thức thi mà thời gian chấm thi và thời gian công bố kết quả thi sẽ khác nhau, cụ thể như sau:
Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì thí sinh được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thông báo kết quả thi ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính.
Trường hợp tổ chức thi trên giấy thì việc chấm thi được thực hiện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày tổ chức thi vòng 1 và thời gian công bố kết quả thi là tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi. Ngoài ra, kết quả thi sẽ được công bố trên trang cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.Theo Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì thi tuyển công chức vòng 1 là thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung của thí sinh. Có hai hình thức thi đối với vòng này là thi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc thi trắc nghiệm trên giấy nếu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính.
Theo Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì thi tuyển công chức vòng 1 là thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung của thí sinh. Có hai hình thức thi đối với vòng này là thi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc thi trắc nghiệm trên giấy nếu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính.

Thời gian chấm thi công chức vòng 2 hiện nay như thế nào?

Thi công chức vòng 2 là thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm của vị trí công việc mà hình thức thi của vòng này thuộc một trong ba hình thức sau: phỏng vấn, viết hoặc kết hợp giữa phỏng vấn và viết.
Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì thời gian chấm thi vòng 2 được thực hiện như sau:
Trường hợp thi theo hình thức phỏng vấn thì kết quả được thông báo ngay sau khi thí sinh kết thúc thời gian thi phỏng vấn.
Trường hợp thi theo hình thức viết hoặc kết hợp giữa phỏng vấn và viết thì việc chấm thi được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày tổ chức thi vòng 2 và thời gian công bố kết quả thi là tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi. Ngoài ra, kết quả thi sẽ được công bố trên trang cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Có được phúc khảo kết quả thi công chức không?

Pháp luật quy định kỳ thi tuyển công chức được tổ chức thành 2 vòng thi, với mỗi vòng sẽ có những nội dung và hình thức thi khác nhau. Việc thí sinh có được phúc khảo kết quả kỳ thi công chức hay không phụ thuộc vào hình thức thi của từng vòng theo quy định tại Điều 14 Nghị định 138/2020/NĐ-CP như sau:
Trường hợp thí sinh thi vòng 1 bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn thì không được phúc khảo kết quả thi. Với hai hình thức thi trên thì sau khi kết thúc thời gian thi, kết quả thi sẽ được thông báo ngay cho thí sinh và thí sinh không được quyền phúc khảo.
Trường hợp thí sinh thi vòng 1 bằng hình thức thi trắc nghiệm trên giấy hoặc thi vòng 2 bằng hình thức thi viết, kết hợp giữa phỏng vấn và viết thì được quyền phúc khảo kết quả thi. Việc phúc khảo được thực hiện theo trình tự sau:
Thí sinh gửi yêu cầu phúc khảo kết quả thi trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết quả thi được công bố.
Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tiếp nhận đơn yêu cầu phúc khảo và xử lý.
Trong thời gian 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn phúc khảo, cơ quan có thẩm quyền trả kết quả phúc khảo và thông báo cho thí sinh biết. Trường hợp cần thêm thời gian thì cơ quan có thẩm quyền có thể gia hạn thêm nhưng không kéo dài quá 15 ngày.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm