03 cách tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

03 cách tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Vốn điều lệ là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá tiềm lực kinh tế cũng như giới hạn chịu trách nhiệm của công ty đối với các nghĩa vụ của công ty.  Đặc biệt là công ty cổ phần. Việc góp vốn, tăng giảm vốn điều lệ ở loại hình công ty này khá được chú trọng. Vậy, muốn tăng vốn điều lệ, công ty có thể thực hiện bằng những cách nào? Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp