03 số đầu căn cước công dân thể hiện nơi sinh của một người!

03 số đầu căn cước công dân thể hiện nơi sinh của một người!

03 số đầu căn cước công dân thể hiện nơi sinh của một người!

Thẻ căn cước công dân ra đời thay thế cho chứng minh nhân dân. So với chứng minh nhân dân, từng chữ số của căn cước công dân thể hiện những nội dung cơ bản nhất mà theo đó, người xem có thể tự nhận biết được thông tin thể hiện thông qua các con số. Trong đó, 03 số đầu căn cước công dân sẽ tiết lộ nơi sinh của một người. Tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.  Căn cứ: Luật căn cước công

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự