18 tuổi có được nhận con nuôi hay không?

18 tuổi có được nhận con nuôi hay không?

Nhận nuôi con nuôi luôn hiện nay rất phổ biến, khi các bạn trẻ không còn tin tưởng vào tình yêu hôn nhân và gia đình thì họ chọn cái sống độc thân và nhận con nuôi. Tuy nhiên có phải ai cũng có quyền này, 18 tuổi có được nhận con nuôi hay không. Mời bạn đọc theo dõi bài viết sau đây. CĂN CỨ: Luật nuôi con nuôi 2010 Nghị định 19/2011/NĐ-CP NỘI DUNG: 1. Khái niệm nuôi con

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự